لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (53)
تالیف (77)
ترجمه (0)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بادپا
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - 24 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
2- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 1 -14-6055-964 انتخاب
3- کریم نصر
نويسنده:کریم نصر - چاپ و نشر نظر - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 4 -74-6994-964-978 انتخاب
4- بزبز قندی و ماجرای تازه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ تصويرگر:کریم نصر - نشر پیدایش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -68-6055-964-978 انتخاب
5- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -14-6055-964-978 انتخاب
6- بادپا
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - 25 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
7- قصه‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:کریم نصر - پیدایش - 394 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 7 -888-349-964-978 انتخاب
8- آب یعنی ماهی: مجموعه شعر برای نوجوانان
عكاس:کریم نصر ؛ شاعر:محمدکاظم مزینانی - نهاد هنر و ادبیات - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 11000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- قصه‌های شیرین کودکانه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر ؛ نقاش:علی خدایی - پیدایش - 72 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -27-6695-964-978 انتخاب
10- بادپا
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - 25 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8