لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (50)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (66)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بادپا: برای نوجوانان
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
2- مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر ؛ نقاش:نیلوفر میرمحمدی - نشر پیدایش - 80 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 2 -27-6695-964 انتخاب
3- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:کریم نصر - پیدایش - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -779-349-964-978 انتخاب
4- گلک چه مهربان است!
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
5- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 1 -14-6055-964 انتخاب
6- کریم نصر
نويسنده:کریم نصر - چاپ و نشر نظر - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 4 -74-6994-964-978 انتخاب
7- مواظب الماس‌هایتان باشید!
نويسنده:کریم نصر - چاپ و نشر نظر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1800 نسخه - 95000 ریال - 4 -004-152-600-978 انتخاب
8- من و مرغابیها
نويسنده:ناصر کشاورز ؛ خطاط:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - 23 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 10000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
9- بزبز قندی و ماجرای تازه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - 24 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1375 - 15000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
10- هزارپا غوله
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نقاش:کریم نصر - محراب قلم - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 11000 نسخه - 2500 ریال - 1 -065-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8