لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (53)
تالیف (77)
ترجمه (0)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستاره در گهواره
نويسنده:محمدکاظم مزینانی ؛ نقاش:کریم نصر - زیتون‌، واحدکتاب - دیویی: 297.953 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -39-7846-964 انتخاب
2- قصه‌های شیرین کودکانه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر ؛ نقاش:علی خدایی - پیدایش - دیویی: 8fa3 - 80 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 17500 ریال - 2 -27-6695-964 انتخاب
3- دنیا مال من است
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ نقاش:کریم نصر - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 30 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 11000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
4- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:کریم نصر - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -779-349-964-978 انتخاب
5- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 234 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
6- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 3100 نسخه - 25000 ریال - 1 -14-6055-964 انتخاب
7- قصه‌ای که راست بود
نويسنده:حسین فتاحی ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 960 ریال - 0 انتخاب
8- دنیا مال من است
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ تصويرگر:کریم نصر - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -460-300-964-978 انتخاب
9- قصه‌های شاهنامه فردوسی
نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ ويراستار:رئوف شاهسواری ؛ تصويرگر:کریم نصر - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 392 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 190000 ریال - 7 -888-349-964-978 انتخاب
10- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:کریم نصر - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 130 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 3 -873-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8