لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (54)
تالیف (78)
ترجمه (0)
تهران (78)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (70)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (78) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کریم نصر
نويسنده:کریم نصر - چاپ و نشر نظر - دیویی: 759.955 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 4 -74-6994-964-978 انتخاب
2- مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر ؛ نقاش:علی خدایی - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 74 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -27-6695-964 انتخاب
3- نان و شبنم
نقاش:کریم نصر - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - 11000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
4- بادپا
نويسنده:محمدکاظم اخوان ؛ نقاش:کریم نصر - نهاد هنر و ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
5- قصه‌های شیرین کودکانه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر ؛ نقاش:علی خدایی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -27-6695-964-978 انتخاب
6- افسانه دیو و دختر
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 0 -37-6055-964 انتخاب
7- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:کریم نصر - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 350 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 2 -809-349-964-978 انتخاب
8- آب
نقاش:کریم نصر - شیرازه - دیویی: 8fa1.62 - 308 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 9500 ریال - انتخاب
9- مجموعه قصه‌های شیرین کودکانه
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3 - 80 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -27-6695-964 انتخاب
10- قصه‌های شیرین شاهنامه فردوسی
بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:کریم نصر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -14-6055-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8