لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (3)
تالیف (8)
ترجمه (4)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر زن - از آغاز تا امروز
شاعر:پگاه احمدی - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.6208 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 60000 ریال - 6 -217-362-964-978 انتخاب
2- شعر زن - از آغاز تا امروز
شاعر:پگاه احمدی - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.6208 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 7 -217-362-964 انتخاب
3- آواز عاشقانه دختر دیوانه: شعرهایی از سیلویاپلات
مترجم:پگاه احمدی - نگاه سبز - دیویی: 811.54 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - 2 -49-5639-964 انتخاب
4- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
5- روی سل پایانی
شاعر:پگاه احمدی - نگاه سبز - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 ریال - 9 -23-5639-964 انتخاب
6- کادنس
شاعر:پگاه احمدی - نگاه سبز - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 ریال - 5 -73-5639-964 انتخاب
7- نسیم انتظار
نويسنده:پگاه احمدی ؛ ويراستار:مژگان مظفری - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 100000 ریال - 6 -29-8079-964-978 انتخاب
8- صد و یک هایکو: از گذشته تا امروز
نويسنده:جکی هاردی ؛ مترجم:پگاه احمدی - کتاب خورشید - دیویی: 895.61008 - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 35000 ریال - 8 -65-7081-964-978 انتخاب
9- این روزهایم گلوست
شاعر:پگاه احمدی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 ریال - 7 -071-380-964 انتخاب
10- صد و یک هایکو: از گذشته تا امروز
نويسنده:جکی هاردی ؛ مترجم:پگاه احمدی - کتاب خورشید - دیویی: 895.61008 - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 20000 ریال - 8 -65-7081-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2