لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (81)
تالیف (1)
ترجمه (108)
تهران (109)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امپراتوری ایران
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مرتضی ثاقب‌فر - ققنوس - دیویی: 955.01 - 152 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1386 - 28000 ریال - 8 -257-311-964-978 انتخاب
2- اسطوره‌های یونان و روم
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:عسکر بهرامی - ققنوس - دیویی: 398.20938 - 146 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 35000 ریال - 8 -601-311-964 انتخاب
3- اتروسک‌ها
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:نادر میرسعیدی‌مجدآبادی - ققنوس - دیویی: 937.501 - 146 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 38000 ریال - 3 -760-311-964-978 انتخاب
4- بین‌النهرین باستان
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - دیویی: 935 - 132 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 75000 ریال - 2 -684-311-964-978 انتخاب
5- زنان یونان باستان
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:لیلا رضایی - ققنوس - دیویی: 305.40938 - 128 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 38000 ریال - 0 -761-311-964-978 انتخاب
6- یونانیان باستان
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 938 - 148 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 220000 ریال - 2 -796-311-964-978 انتخاب
7- اعلامیه استقلال آمریکا
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 973.313 - 136 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 150000 ریال - انتخاب
8- اعلامیه استقلال آمریکا
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 973.313 - 138 صفحه - سلطانی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 0 -675-311-964-978 انتخاب
9- هند باستان
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 954 - 126 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 85000 ریال - 2 -808-311-964-978 انتخاب
10- ژاپن امروز
نويسنده:دان ناردو ؛ مترجم:مهدی حقیقت‌خواه - ققنوس - دیویی: 952.0320 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 5 -673-311-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11