لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (35)
تالیف (12)
ترجمه (52)
تهران (54)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول شیمی عمومی
نويسنده:مارتین‌استوارت سیلبربرگ ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:غلامعباس پارسافر - نوپردازان - دیویی: 540 - 546 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1700 نسخه - 120000 ریال - 5 -137-975-964-978 انتخاب
2- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 528 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 3 -074-975-964-978 انتخاب
3- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 514 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 450000 ریال - 5 -265-975-964-978 انتخاب
4- شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف‌سنجی
نويسنده:رابرت‌میلتون سیلورستاین ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:محمدرضا سعیدی - نوپردازان - دیویی: 547.30858 - 590 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 8 -082-975-964-978 انتخاب
5- تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد: ساختار و کاربرد
نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ نويسنده:مجید میرمحمدصادقی ؛ نويسنده:محمدرضا سعیدی - نوپردازان - دیویی: 547.0076 - 316 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -147-975-964-978 انتخاب
6- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 490 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 1 -081-975-964-978 انتخاب
7- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 476 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 300000 ریال - 6 -086-975-964-978 انتخاب
8- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 582 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 460000 ریال - 1 -263-975-964-978 انتخاب
9- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 550 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 3 -074-975-964-978 انتخاب
10- تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد: ساختار و کاربرد
نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:محمدرضا سعیدی - نوپردازان - دیویی: 547.0076 - 330 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -146-975-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7