لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (35)
تالیف (12)
ترجمه (52)
تهران (54)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد: ساختار و کاربرد
نويسنده:اریک شورو ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:محمدرضا سعیدی - نوپردازان - دیویی: 547.0076 - 344 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 380000 ریال - 7 -290-975-964-978 انتخاب
2- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 476 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 300000 ریال - 6 -086-975-964-978 انتخاب
3- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 456 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 150000 ریال - 6 -086-975-964-978 انتخاب
4- تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد: ساختار و کاربرد
نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ نويسنده:مجید میرمحمدصادقی ؛ نويسنده:محمدرضا سعیدی - نوپردازان - دیویی: 547.0076 - 316 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 150000 ریال - 4 -147-975-964-978 انتخاب
5- اصول شیمی عمومی
نويسنده:مارتین‌استوارت سیلبربرگ ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:غلامعباس پارسافر - نوپردازان - دیویی: 540 - 542 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1100000 ریال - 5 -137-975-964-978 انتخاب
6- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 490 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 300000 ریال - 1 -081-975-964-978 انتخاب
7- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 582 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 460000 ریال - 1 -263-975-964-978 انتخاب
8- شیمی آلی: ساختار و کاربرد
نويسنده:پیتر ولهارد ؛ نويسنده:نیل‌اریک شور ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی - نوپردازان - دیویی: 547 - 528 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 300000 ریال - 3 -074-975-964-978 انتخاب
9- اصول شیمی عمومی
نويسنده:مارتین‌استوارت سیلبربرگ ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:غلامعباس پارسافر - نوپردازان - دیویی: 540 - 546 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 350000 ریال - 5 -137-975-964-978 انتخاب
10- شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف‌سنجی
نويسنده:رابرت‌میلتون سیلورستاین ؛ مترجم:مجید میرمحمدصادقی ؛ مترجم:محمدرضا سعیدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 547.30858 - 558 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 28000 ریال - 1 -44-6478-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7