لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
2- انسان و آب در ایران: پژوهش مردم‌شناختی
نويسنده:محمد میرشکرایی - موسسه گنجینه ملی آب ایران - دیویی: 553.780955 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 8 -17-6668-964 انتخاب
3- زن و فرهنگ: مقالاتی در بزرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید
نويسنده:محمد میرشکرایی ؛ نويسنده:علیرضا حسن‌زاده - سازمان ‌میراث‌ فرهنگی‌ کشور، پژوهشکده ‌مردم‌شناسی،نشر نی - دیویی: 305.4 - 1056 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 59000 ریال - 0 -74-7483-964 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
5- شاهنامه‌خوانی ‌(مجموعه مقالات)
نويسنده:حسین سادات‌ناصری ؛ نويسنده:محمد میرشکرایی ؛ نويسنده:کاظم سادات‌اشکوری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.21 - 220 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 0 -672-422-964 انتخاب
6- نوروز سال جشن کهن: کتاب‌ها، مقالات و یادداشت‌ها (کتاب اول)
نويسنده:محمد میرشکرایی - شرکت نشر نقد افکار - دیویی: 394.26955 - 246 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 4 -182-228-964-978 انتخاب
7- مردم‌شناسی و موزه‌ها: مجموعه‌ی دوازده مقاله
نويسنده:محمد میرشکرایی - نشر علم - دیویی: 306.074 - 300 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 115000 ریال - 5 -154-224-964-978 انتخاب
8- تعزیه و آیین‌های عاشورایی: مجموعه هفت مقاله مردم‌شناختی
نويسنده:محمد میرشکرایی - نمایش - دیویی: 8fa2.0512 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -05-5765-600-978 انتخاب
9- چای در ایران: پژوهش مردم‌شناختی
نويسنده:محمد میرشکرایی ؛ باهمكاري:علی زیباکناری - سازمان میراث فرهنگی کشور،گیلکان - دیویی: 633.720951 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 9 -4-90556-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1