لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (18)
تالیف (12)
ترجمه (13)
تهران (5)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ اصطلاحات دستور زبان فارسی
نويسنده:نجفعلی میرزایی - مدین - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
2- اخلاق دانشجویی در اسلام
نويسنده:نجفعلی میرزایی - دار الثقلین - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
3- فلسفه مرجعیه القرآن المعرفیه فی انتاج المعرفه الدینیه
نويسنده:نجفعلی میرزایی ؛ مترجم:د. دلال‌عباس - مرکز الحضاره التنمیه الفکر الاسلامی - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - انتخاب
4- ابوهریره و احادیث ساختگی
مترجم:نجفعلی میرزایی ؛ نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
5- فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی - فارسی
نويسنده:نجفعلی میرزایی - فرهنگ معاصر - 1244 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 480000 ریال - 8 -013-105-600-978 انتخاب
6- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
7- ابوهریره و احادیث ساختگی
نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین ؛ مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
8- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
9- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1383 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
10- اخلاق دانشجویی در اسلام
نويسنده:نجفعلی میرزایی - مدین - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3