لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (18)
تالیف (12)
ترجمه (13)
تهران (5)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
2- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1383 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
3- فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی - فارسی
نويسنده:نجفعلی میرزایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 492.73 - 1244 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 480000 ریال - 8 -013-105-600-978 انتخاب
4- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
5- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
6- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
نويسنده:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
7- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
8- اخلاق دانشجویی در اسلام
نويسنده:نجفعلی میرزایی - مدین - دیویی: 297.61 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
9- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1385 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
10- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1389 - 5000 نسخه - 26000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3