لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (18)
تالیف (12)
ترجمه (13)
تهران (5)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1383 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
2- اخلاق دانشجویی در اسلام
نويسنده:نجفعلی میرزایی - دار الثقلین - دیویی: 297.63 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
3- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
4- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
5- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
مترجم:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.95 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
6- فرهنگ اصطلاحات معاصر عربی - فارسی
نويسنده:نجفعلی میرزایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 492.73 - 1244 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 480000 ریال - 8 -013-105-600-978 انتخاب
7- ابوهریره و احادیث ساختگی
مترجم:نجفعلی میرزایی ؛ نويسنده:عبدالحسین شرف‌الدین - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.942 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
8- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
نويسنده:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
9- شگفتیهای آفرینش از زبان امام صادق (ع)، یا، توحید مفضل
نويسنده:نجفعلی میرزایی - موسسه‌ انتشارات‌ هجرت - دیویی: 297.42 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 5000 نسخه - 4800 ریال - 0 -08-5875-964 انتخاب
10- فرهنگ اصطلاحات معاصر: عربی - فارسی: سیاسی، مطبوعاتی‌و اجتماعی
نويسنده:نجفعلی میرزایی - دار الثقلین - دیویی: 492.73 - 600 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 36000 ریال - 8 -54-6823-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3