لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (45)
تالیف (118)
ترجمه (4)
تهران (81)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوشا رسوایی و کوی ملامت: 150 صحنه از یوسف و زلیخا
شاعر:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ گردآورنده:مهشید مشیری - آگاهان ایده - دیویی: 8fa1.33 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -40-5764-964-978 انتخاب
2- دیوان جامی
شاعر:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مقدمه:محمد روشن - نگاه - دیویی: 8fa1.33 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 500000 ریال - 9 -607-351-964-978 انتخاب
3- کلیات دیوان جامی
شاعر:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی - نوید صبح - دیویی: 8fa1.33 - 604 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -28-6771-600-978 انتخاب
4- دیوان جامی: واسطه العقد، خاتمه الحیاه
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مقدمه:اعلاخان افصح‌زاد ؛ مقدمه: انستیتوشرق‌شناسی‌ومیراث‌خطی - مرکز مطالعات ایرانی،مرکز نشر میراث مکتوب، میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.33 - 742 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -14-6781-964 انتخاب
5- مثنوی هفت اورنگ
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:مرتضی مدرس‌گیلانی - گلستان کتاب - دیویی: 8fa1.33 - 1085 صفحه - چاپ 6 سال 1370 - 2200 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
6- شرح الجامی علی الکافیه: المسمی ب "الفوائد الضیائیه" ویلیه التعلیق السامی علی شرح الجامی
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی - موسسه دارالحجه (عج) للثقافه - دیویی: 492.75 - 976 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -10-5136-600-978 انتخاب
7- کلیات دیوان جامی
شاعر:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مقدمه:فرشید اقبال - اقبال - دیویی: 8fa1.33 - 714 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 9 -345-406-964-978 انتخاب
8- مثنوی هفت اورنگ
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی - مهتاب - دیویی: 8fa1.33 - 1088 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1375 - 2000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
9- نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ مصحح:ویلیام‌سی. چیتیک ؛ مقدمه:سیدجلال‌الدین آشتیانی - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - دیویی: 297.83 - 578 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -8-94459-964 انتخاب
10- 100 غزل از جامی
شاعر:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ گردآورنده:محسن اسدزاده - سبزرایان گستر - دیویی: 8fa1.33 - 206 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -015-416-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13