لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (3)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (26)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهار، پنجاه سال بعد: مجموعه بزرگداشت پنجاهمین سالگرد ملک‌الشعرای بهار، سوربن - پاریس
به‌اهتمام:علی میرانصاری - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa1.62 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0 -04-8168-964 انتخاب
2- اسنادی از: مشاهیر ادب معاصر ایران
گردآورنده:علی میرانصاری - سازمان اسناد ملی ایران - دیویی: 8fa0.906 - 514 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 24000 ریال - 964-6189-13-X انتخاب
3- زندگی، اندیشه و شعر محتشم کاشانی (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:علی میرانصاری ؛ به‌اهتمام:سیدمرتضی طاهری‌برزکی - ساربوک - دیویی: 8fa1.4 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
4- دو سفرنامه از نیما یوشیج
به‌اهتمام:علی میرانصاری - سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد - دیویی: 8fa1.62 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 3 -39-6189-964 انتخاب
5- دکتر مظفر بقایی در محکمه نظامی: گوشه‌ای از تاریخ نهضت ملی ایران (دی 1328 - فروردین 1329)
به‌اهتمام:علی میرانصاری - منشور سمیر - دیویی: 955.0824045 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -58-8370-600-978 انتخاب
6- نامه‌های ملک‌الشعراء بهار
به‌اهتمام:علی میرانصاری - سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد - دیویی: 8fa6.6 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 5 -41-6189-964 انتخاب
7- جان و جهان: زندگی، اندیشه و آثار مولانا جلال‌الدین محمدبلخی (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:علی میرانصاری - مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) - دیویی: 8fa1.31 - 484 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 7 -99-7025-964-978 انتخاب
8- شاهنامه فردوسی
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:علی میرانصاری ؛ مصحح:محمدتقی بهار - اشتاد - دیویی: 8fa1.21 - 832 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 964-6880-38-X انتخاب
9- نمایش‌نامه‌های میرزاده عشقی: همراه با تحلیل آثار نمایشی، بررسی توانمندی عشقی در آفرینش نمایش‌نامه‌ها و اثری منتشر نشده از او
نويسنده:علی میرانصاری - طهوری - دیویی: 8fa2.62 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 7 -61-6414-964-978 انتخاب
10- گزیده اسناد نمایش در ایران
گردآورنده:علی میرانصاری ؛ گردآورنده:مهرداد ضیایی - سازمان اسناد ملی ایران - دیویی: 792 - 832 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 57000 ریال - 1 -57-6189-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3