ابزار وبمستر

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (8)
تاليف (10)
ترجمه (1)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (11) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- روانشناسي صنعتي و سازماني
علي مهداد - جنگل - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 6 سال 1387 - 3000 نسخه - 55000 ريال - 0 -241-981-964-978 انتخاب
2- روانشناسي امور كاركنان (گزينش و استخدام كاركنان)
علي مهداد - جنگل - 304 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ريال - 8 -55-8917-964 انتخاب
3- روانشناسي صنعتي و سازماني
علي مهداد - جنگل - 336 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 21000 ريال - 9 -25-6089-964 انتخاب
4- روانشناسي صنعتي و سازماني
علي مهداد - جنگل - 322 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 21000 ريال - 9 -25-6089-964 انتخاب
5- نگرش و تغيير آن‌ها
جرد بهنر ؛ ميكائيل وانك ؛ مترجم:علي مهداد - جنگل - 308 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 33000 ريال - 6 -18-6089-964 انتخاب
6- روانشناسي صنعتي و سازماني
علي مهداد - جنگل - 372 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 35000 ريال - 9 -25-6089-964 انتخاب
7- روانشناسي صنعتي و سازماني
علي مهداد - جنگل،جاودانه - 408 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 0 -241-981-964-978 انتخاب
8- روانشناسي صنعتي و سازماني
علي مهداد - جنگل - 424 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 0 -241-981-964-978 انتخاب
9- روانشناسي امور كاركنان (گزينش و استخدام كاركنان)
علي مهداد - دانشگاه آزاد اسلامي (واحد خوراسگان اصفهان) - 352 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 220000 ريال - 9 -2104-10-964-978 انتخاب
10- روانشناسي صنعتي و سازماني
علي مهداد - جنگل - 372 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 35000 ريال - 9 -25-6089-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]