لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (37)
تالیف (5)
ترجمه (63)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات و اندازه‌گیری در تمدنهای باستان
نويسنده:آزوالد اشتن ونت‌ورث دیلک ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 510.901 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6900 ریال - 1 -276-305-964 انتخاب
2- زبان تصویر
نويسنده:جورج کپش ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 701.8 - 212 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1400 ریال - انتخاب
3- فلسطین، بهار 1381 به روایت اینترنت
مترجم:فیروزه مهاجر ؛ مترجم:سحر سجادی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 956 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 5 -214-416-964 انتخاب
4- زبان تصویر
نويسنده:جورج کپش ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 701.8 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 95000 ریال - 3 -0687-12-964-978 انتخاب
5- درباره نگریستن
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:فیروزه مهاجر ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 701 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8000 ریال - 6 -074-416-964 انتخاب
6- اصول مدیریت (نظریه و عمل)
نويسنده:ارنست دیل ؛ مترجم:حسین عبده‌تبریزی ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - پیشبرد - دیویی: 658.001 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10500 ریال - 1 -0-90029-964 انتخاب
7- یادداشت‌ها: کویر
مترجم:فیروزه مهاجر ؛ عكاس:نصرالله کسرائیان - نشر چشمه - دیویی: 779.9955 - 100 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 18000 ریال - 3 -38-5571-964 انتخاب
8- نویسندگان معاصر ایتالیا
مترجم:فیروزه مهاجر ؛ مترجم:کامران شیردل - قصه - دیویی: 853.9108 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 4 -24-5776-964 انتخاب
9- نویسندگان معاصر ایتالیا
مترجم:فیروزه مهاجر ؛ مترجم:کامران شیردل - نشر قصه - دیویی: 853.9108 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 125000 ریال - 4 -24-5776-964 انتخاب
10- درام
نويسنده:اس.دبلیو. داوسون ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - نشر مرکز - دیویی: 808.2 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6800 ریال - 8 -409-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7