لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (32)
تالیف (5)
ترجمه (57)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فمینیسم
نويسنده:جین فریدمن ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - آشیان - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1650 نسخه - 30000 ریال - 6 -05-7518-964 انتخاب
2- درباره‌ی نگریستن
نويسنده:جان برگر ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - بان - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 3 -9-96403-600-978 انتخاب
3- زبان تصویر
نويسنده:جورج کپش ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 212 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 5000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
4- زبان تصویر
نويسنده:جورج کپش ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 9 -0234-12-964-978 انتخاب
5- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
6- زبان تصویر
نويسنده:جورج کپش ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
7- اصول مدیریت (نظریه و عمل)
نويسنده:ارنست دیل ؛ مترجم:حسین عبده‌تبریزی ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - پیشبرد - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 10500 ریال - 1 -0-90029-964 انتخاب
8- زبان تصویر
نويسنده:جورج کپش ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -0020-12-964-978 انتخاب
9- آقالطفعلی صورتگر شیرازی
گردآورنده:جاسم غضبانپور ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - سازمان میراث فرهنگی کشور - 228 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
10- کمدی
نويسنده:ویلیام‌ملوین مرچنت ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - نشر مرکز - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 500 نسخه - 165000 ریال - 6 -308-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7