لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (19)
تالیف (88)
ترجمه (0)
تهران (86)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (88) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقالات الاصول
نويسنده:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.312 - 182 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1371 - 1500 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
2- دائره‌المعارف بزرگ اسلامی: احمدبن علویه - ازبک خان
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.03 - 768 صفحه - جلد 7 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 550000 ریال - 0 -58-6326-600-978 انتخاب
3- دانشنامه ایران: اسپانیا - اسمیث، ادم
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 030 - 882 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 180000 ریال - 9 -95-7025-964-978 انتخاب
4- تاریخ جامع ایران
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:محمدصادق سجادی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 880 صفحه - جلد 14 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 1 -48-6326-600-978 انتخاب
5- دانشنامه ایران
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 030 - 860 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 700000 ریال - 4 -34-6326-600-978 انتخاب
6- دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.03 - 748 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 60000 ریال - انتخاب
7- ایران: تاریخ، فرهنگ، هنر = Iran: history, culture, art
نويسنده:قمر آریان ؛ نويسنده:علی بلوکباشی ؛ نويسنده:مهری باقری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955 - 592 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 9 -639-422-964 انتخاب
8- بوعلی سینا: شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین‌بن عبدالله فلسوف و پزشک نامدار ایرانی
نويسنده:شرف‌الدین خراسانی ؛ نويسنده:فتح‌الله مجتبائی ؛ نويسنده:تقی بینش - بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا،مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 189.1 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 2 -4511-04-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.03 - 716 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
10- دائره‌المعارف بزرگ اسلامی: البیری - باباطاهر
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.03 - 766 صفحه - جلد 10 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 3000 نسخه - 550000 ریال - 8 -89-7025-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9