لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (318)
تالیف (393)
ترجمه (7)
تهران (399)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (395)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (400) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرس و کوزه عسل
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:کیانوش لطیفی - کتابهای لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 18 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
2- خروس فلفلی
نويسنده:منوچهر احترامی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
3- خروس فلفلی
نويسنده:منوچهر احترامی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 10000 نسخه - 90 ریال - انتخاب
4- خروس نگو یه ساعت
نويسنده:منوچهر احترامی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 3 سال 1364 - 10000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
5- خروس نگو یه ساعت
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 4 سال 1364 - 10000 نسخه - 20 ریال - انتخاب
6- خروس نگو یه ساعت
نقاش:کیانوش لطیفی ؛ شاعر:منوچهر احترامی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 5 سال 1364 - 30000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
7- خروس نگو یه ساعت
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 7 سال 1365 - 20000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
8- خروس نگو یه ساعت
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 8 سال 1366 - 30000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
9- خروس نگو یه ساعت
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 6 سال 1365 - 20000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
10- خروس نگو یه ساعت
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:کیانوش لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 9 سال 1367 - 50000 نسخه - 180 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40