لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (7)
تالیف (45)
ترجمه (7)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل حدیث در فضائل امیرالمومنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) از منابع تشیع و تسنن
تدوين: موسسه‌نشرحدیث ؛ تدوين: موسسه خانه کتاب - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی - دیویی: 297.218 - 88 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
2- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1365
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2 -09-6192-964 انتخاب
3- فصلنامه: فهرست موضوعی کتابهای منتشرشده بهار ـ 1375
گردآورنده: موسسه خانه کتاب - خانه کتاب ایران - دیویی: 015.55 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
4- چهل حدیث در فضائل رسول اکرم (ص)
گردآورنده: موسسه نشر حدیث ؛ گردآورنده: موسسه خانه کتاب - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت امور فرهنگی - دیویی: 297.218 - 116 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - انتخاب
5- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1366
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6 -10-6192-964 انتخاب
6- چهل حدیث در فضائل رسول اکرم (ص)
گردآورنده: موسسه نشر حدیث ؛ گردآورنده: موسسه خانه کتاب - خانه کتاب ایران - دیویی: 297.218 - 118 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
7- راهنمای ناشران ایران
تهيه كننده: موسسه خانه کتاب ؛ گردآورنده:میترا نصرت‌آبادیان ؛ نويسنده:فاطمه فرزان‌نسب - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دیویی: 070.570955 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7000 ریال - 7 -12-5505-964 انتخاب
8- مجموعه کتابشناسی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران: کارنامه نشر 1367
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ زيرنظر:احمد مسجدجامعی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4 -11-6192-964 انتخاب
9- راهنمای ناشران ایران: فهرست ناشران فعال در سال 1377
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب - خانه کتاب - دیویی: 070.570955 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - 2 -60-6192-964 انتخاب
10- فصلنامه: فهرست موضوعی کتابهای منتشرشده بهار 1375
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب - خانه کتاب ایران - دیویی: 015.55 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6