لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (26)
تالیف (58)
ترجمه (1)
تهران (59)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردیف جامع آوازی موسیقی سنتی ایران
نويسنده:حاتم عسگری‌فراهانی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی ؛ خطاط:بیژن بیژنی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 31 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - انتخاب
2- به آفتاب سلامی دوباره: منتخب پنج دفتر شعر اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز...
شاعر:فروغ فرخزاد ؛ ويراستار:امیده صدارت ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی - سخن - 434 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 5 -66-5983-964 انتخاب
3- گزیده تاریخ بیهقی
مصحح:کمال اجتماعی‌جندقی - نشر علم - 307 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 3300 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
4- به آفتاب سلامی دوباره: منتخب پنج دفتر شعر اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز...
شاعر:فروغ فرخزاد ؛ ويراستار:امیده صدارت ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی - سخن - 434 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 23000 ریال - 5 -66-5983-964 انتخاب
5- به آفتاب سلامی دوباره: منتخب پنج دفتر شعر اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز...
شاعر:فروغ فرخزاد ؛ ويراستار:امیده صدارت ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی - سخن - 434 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 نسخه - 22000 ریال - 5 -66-5983-964 انتخاب
6- کلیات سعدی: بر اساس چاپ محمدعلی فروغی و مقابله با چند نسخه معتبر دیگر
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:کمال اجتماعی‌جندقی - سخن - 1072 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 3300 نسخه - 3 -67-5983-964 انتخاب
7- در عین حال
نويسنده:نجف دریابندری ؛ مصحح:کمال اجتماعی‌جندقی - پرواز - 136 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1374 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
8- فرهنگ بزرگ سخن
نويسنده:جمیله اخیانی ؛ زيرنظر:حسن انوری ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی - سخن - 1263 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5500 نسخه - 550000 ریال - 7 -96-6961-964 انتخاب
9- از خون سیاوش: منتخب سیزده دفتر شعر
شاعر:سیاوش کسرایی ؛ ويراستار:امیده صدارت ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی - سخن - 510 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 26000 ریال - 2 -76-5983-964 انتخاب
10- اطلاعات عمومی سخن
نويسنده:مهدی یداللهی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی - سخن - 826 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1383 - 4400 نسخه - 69000 ریال - 2 -077-372-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6