لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (38)
تالیف (1)
ترجمه (44)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:منوچهر عسگری - کوهسار - دیویی: 330 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 19900 ریال - 5 -27-7652-964 انتخاب
2- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
3- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 339.3 - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -284-185-964-978 انتخاب
4- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا برادران‌شرکاء ؛ مترجم:علی پارساییان - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 339 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 6 -19-8415-964 انتخاب
5- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا برادران‌شرکاء ؛ مترجم:علی پارساییان - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 339.3 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -058-217-964-978 انتخاب
6- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
7- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
8- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 339.3 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 550 نسخه - 560000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
9- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
10- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 339.3 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5