لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (36)
تالیف (1)
ترجمه (42)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -284-185-964-978 انتخاب
2- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 300 نسخه - 380000 ریال - 2 -021-185-964-978 انتخاب
3- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 708 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 550 نسخه - 380000 ریال - 1 -284-185-964-978 انتخاب
4- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
5- نظریه اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 700 نسخه - 140000 ریال - 6 -180-185-964-978 انتخاب
6- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 588 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 380000 ریال - 2 -021-185-964-978 انتخاب
7- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 956 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 600 نسخه - 520000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
8- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
9- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا برادران‌شرکاء ؛ مترجم:علی پارساییان - دانشگاه علامه طباطبایی - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -058-217-964-978 انتخاب
10- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1500 نسخه - 280000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5