لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (39)
تالیف (1)
ترجمه (45)
تهران (46)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:منوچهر عسگری - کوهسار - دیویی: 330 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -27-7652-964 انتخاب
2- مبانی اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:منوچهر عسگری - کوهسار - دیویی: 330 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -27-7652-964 انتخاب
3- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
4- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
5- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 664 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
6- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 338.5 - 588 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300 نسخه - 680000 ریال - 2 -021-185-964-978 انتخاب
7- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا برادران‌شرکاء ؛ مترجم:علی پارساییان - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 339 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 6 -19-8415-964 انتخاب
8- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 952 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
9- مبانی اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:منوچهر عسگری - کوهسار - دیویی: 330 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 5 -27-7652-964 انتخاب
10- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - دیویی: 330 - 992 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5