لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (35)
تالیف (1)
ترجمه (41)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 992 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 236000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
2- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 708 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 550 نسخه - 380000 ریال - 1 -284-185-964-978 انتخاب
3- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 954 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 680000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
4- کلیات علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 956 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 600 نسخه - 520000 ریال - 5 -260-185-964-978 انتخاب
5- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 76000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
6- نظریه اقتصاد خرد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3300 نسخه - 78000 ریال - 2 -021-185-964-978 انتخاب
7- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2200 نسخه - 86000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
8- اقتصاد کلان
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا برادران‌شرکاء ؛ مترجم:علی پارساییان - دانشگاه علامه طباطبایی - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 6 -19-8415-964 انتخاب
9- مبانی اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:منوچهر عسگری - کوهسار - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -27-7652-964 انتخاب
10- مبانی علم اقتصاد
نويسنده:گریگوری منکیو ؛ مترجم:حمیدرضا ارباب - نشر نی - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 9 -998-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5