لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (9)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 686 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 4 -33-8637-964 انتخاب
2- میثاق طلبگی: اخلاق و آداب طلبگی
نويسنده:هوشنگ اتحاد - مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه - دیویی: 297.071 - 160 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 100000 ریال - 4 -43-7550-600-978 انتخاب
3- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
4- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی ؛ خطاط:یدالله کابلی‌خوانساری - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 140000 ریال - 7 -94-5545-964-978 انتخاب
5- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی ؛ خطاط:یدالله کابلی‌خوانساری - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 560 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2 -72-5545-964 انتخاب
6- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 564 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 36000 ریال - 1 -50-5545-964 انتخاب
7- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 1198 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 85000 ریال - 1 -81-5545-964 انتخاب
8- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی ؛ خطاط:یدالله کابلی‌خوانساری - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 614 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 46000 ریال - 964-5545-65-X انتخاب
9- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 9 -43-5545-964 انتخاب
10- پژوهشگران معاصر ایران
نويسنده:هوشنگ اتحاد ؛ ويراستار:فرزانه وزوایی - فرهنگ معاصر - دیویی: 920.055 - 512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 36000 ریال - 9 -43-5545-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3