لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (19)
تالیف (33)
ترجمه (0)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر فیلمنامه‌نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه
نويسنده:ابراهیم مکی - سروش - دیویی: 791.43 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -801-376-964-978 انتخاب
2- خلوت‌گاه: نمایش‌نامه در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - دیویی: 8fa2.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -0-97193-600-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر فیلمنامه‌نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه
نويسنده:ابراهیم مکی - سروش - دیویی: 808.23 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 0 -0378-12-964-978 انتخاب
4- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی ؛ مصحح:حمیدرضا جندقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 792 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -0533-12-964-978 انتخاب
5- شناخت غلط های املایی درزبان انگلیسی
نويسنده:ابراهیم مکی - ویس - دیویی: 421 - 252 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
6- انکار: نمایش‌نامه‌ی بلند در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - دیویی: 8fa2.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 135000 ریال - 9 -6-96840-600-978 انتخاب
7- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی ؛ مصحح:حمیدرضا جندقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 792 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -868-376-964-978 انتخاب
8- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی برفرآیندپیدایی و بررسی اصول ومبانی >
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ گردآورنده: دانشکده‌صداوسیمای‌جمهوری‌اسلامی‌ایران - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 792.028 - 204 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 420 ریال - انتخاب
9- عشق: نمایش‌نامه در سه پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - دیویی: 8fa2.62 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 138000 ریال - 3 -8-96840-600-978 انتخاب
10- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی ؛ مصحح:حمیدرضا جندقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 792 - 247 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 6000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4