لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (18)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -0807-12-964-978 انتخاب
2- هتل نیمکت: نمایش‌نامه در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 70000 ریال - 1 -2-96840-600-978 انتخاب
3- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 135000 ریال - 6 -1241-12-964-978 انتخاب
4- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی ؛ مصحح:حمیدرضا جندقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -0533-12-964-978 انتخاب
5- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 4 -1162-12-964-978 انتخاب
6- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -1039-12-964-978 انتخاب
7- پدر و پسر: نمایش‌نامه در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ریال - 4 -3-97193-600-978 انتخاب
8- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 3 -217-376-964 انتخاب
9- گم: نمایش‌نامه‌ در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 78000 ریال - 2 -5-96840-600-978 انتخاب
10- خلوت‌گاه: نمایش‌نامه در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -0-97193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4