لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (17)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -0807-12-964-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر فیلمنامه‌نویسی کالبدشکافی یک فیلمنامه
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 3600 ریال - 6 -238-435-964 انتخاب
3- هتل نیمکت: نمایش‌نامه در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 70000 ریال - 1 -2-96840-600-978 انتخاب
4- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی ؛ مصحح:حمیدرضا جندقی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 7 -473-376-964 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر فیلمنامه‌نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه
نويسنده:ابراهیم مکی ؛ ويراستار:کمال اجتماعی‌جندقی - سروش - 141 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 5000 نسخه - 520 ریال - انتخاب
6- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 3 -217-376-964 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر فیلمنامه‌نویسی و کالبدشکافی یک فیلمنامه
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 964-435-642-X انتخاب
8- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 4 -1162-12-964-978 انتخاب
9- شناخت عوامل نمایش: نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایی نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایش
نويسنده:ابراهیم مکی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 6 -482-435-964 انتخاب
10- پدر و پسر: نمایش‌نامه در یک پرده
نويسنده:ابراهیم مکی - هنر و تجربه عماد - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ریال - 4 -3-97193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4