لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (37)
تالیف (11)
ترجمه (64)
تهران (75)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه دکارت
نويسنده:تام سورل ؛ مترجم:حسین معصومی‌همدانی - فرهنگ جاوید - دیویی: 194 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -03-8209-600-978 انتخاب
2- نووه چنتو (تک‌گویی)
نويسنده:الساندرو بریکو ؛ مترجم:حسین معصومی‌همدانی - نیلوفر - دیویی: 853.914 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 1 -311-448-964 انتخاب
3- نظریه کوانتومی
نويسنده:جان پاکینگ‌هرن ؛ مترجم:حسین معصومی‌همدانی - فرهنگ معاصر - دیویی: 530.12 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 1 -86-8637-964-978 انتخاب
4- جزء و کل
نويسنده:ورنر هایزنبرگ ؛ مترجم:حسین معصومی‌همدانی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 539.7 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 2 -0455-01-964-978 انتخاب
5- سرگذشت فیزیک نوین
نويسنده:میشل بیزونسکی ؛ مترجم:لطیف کاشیگر ؛ زيرنظر:حسین معصومی‌همدانی - فرهنگ معاصر - دیویی: 539.09 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 1 -31-8637-964-978 انتخاب
6- عناصر: افسانه، تاریخ، علم
نويسنده:فیلیپ بال ؛ مترجم:ماندانا فرهادیان‌لنگرودی ؛ زيرنظر:محمدرضا خواجه‌پور - فرهنگ معاصر - دیویی: 546 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 34000 ریال - 3 -18-1050-600-978 انتخاب
7- سرچشمه‌های دانش و تخیل
نويسنده:فرانک برونوفسکی ؛ مترجم:کامبیز عزیزی ؛ ويراستار:حسین معصومی‌همدانی - ندا - دیویی: 130 - 38 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
8- خاکستر ناتمام: گزیده شعرها (متن دوزبانه)
نويسنده:رنه شار ؛ مترجم:حسین معصومی‌همدانی - هرمس - دیویی: 841.912 - 272 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -519-363-964-978 انتخاب
9- فرمان و دیوان: سیاست خارجی آمریکا و نظریه‌پردازان آن
نويسنده:پری اندرسن ؛ مترجم:شاپور اعتماد ؛ ويراستار:حسین معصومی‌همدانی - فرهنگ معاصر - دیویی: 327.73 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -117-105-600-978 انتخاب
10- ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟ (تهران: 1357)
نويسنده:میشل فوکو ؛ مترجم:حسین معصومی‌همدانی - هرمس - دیویی: 955.083 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 6 -32-6641-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8