لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (31)
تالیف (0)
ترجمه (66)
تهران (64)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارکسیسم و نقد ادبی
نويسنده:تری ایگلتون ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - نشر دیگر - دیویی: 802.95 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 1 -47-7188-964 انتخاب
2- درآمدی تاریخی بر نظریه‌های اجتماعی
نويسنده:آلکس کالینیکوس ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - آگه - دیویی: 301.01 - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 49000 ریال - 5 -106-329-964 انتخاب
3- هگل و فلسفه‌ی تاریخ
نويسنده:جوزف مک‌کارنی ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - آگه - دیویی: 901 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 67000 ریال - 8 -113-329-964 انتخاب
4- درآمدی بر ایدئولوژی
نويسنده:تری ایگلتون ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه نشر آگه - دیویی: 140 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 7 -038-329-964 انتخاب
5- اکولوژی مارکس: ماده باروری و طبیعت
نويسنده:جان‌بلامی فاستر ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - نشر دیگر - دیویی: 335.4 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -27-7188-964 انتخاب
6- درآمدی تاریخی بر نظریه‌های اجتماعی
نويسنده:آلکس کالینیکوس ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - آگه - دیویی: 301.01 - 622 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 49000 ریال - 5 -106-329-964 انتخاب
7- شاهکار
نويسنده:امیل زولا ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.8 - 526 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 600000 ریال - 4 -47-6174-964-978 انتخاب
8- برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی
نويسنده:دیوید فورگاکس ؛ نويسنده:دیوید نوئل-اسمیت ؛ مترجم:احمد شایگان - آگاه - دیویی: 850.9 - 592 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 550 نسخه - 400000 ریال - 4 -378-416-964-978 انتخاب
9- فرزندان انقلاب: تاریخ فرانسه از 1799 تا 1914
نويسنده:رابرت جیلدیا ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 944.06 - 764 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 1050000 ریال - 7 -096-376-600-978 انتخاب
10- پول و زندگی
نويسنده:امیل زولا ؛ مترجم:اکبر معصوم‌بیگی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.8 - 624 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 1 -48-6174-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7