لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (116)
تالیف (13)
ترجمه (160)
تهران (172)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (88)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انرژی و صرفه‌جویی به روایت آزمایش
نويسنده:بوفی سیلور‌من ؛ مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7916 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 5 -383-389-964-978 انتخاب
2- فیزیک برای رشته‌های فنی
نويسنده:فردریک‌جی. بیوکی ؛ مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.076 - 808 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 6 -0556-01-964-978 انتخاب
3- نیروگاه‌های حرارتی
نويسنده:محمد محمدالوکیل ؛ مترجم:کاظم سرابچی ؛ ويراستار:محمدابراهیم ابوکاظمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 621.4 - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 6 -0824-01-964-978 انتخاب
4- راهنمای حل مسئله‌های فیزیک نوین
نويسنده:محمدابراهیم ابوکاظمی - نوپردازان - دیویی: 539 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -267-975-964-978 انتخاب
5- مبانی فیزیک: فیزیک پایه 3: امواج، گرما، ترمودینامیک، نورشناسی هندسی و فیزیکی
نويسنده:جرل واکر ؛ نويسنده:دیوید هالیدی ؛ نويسنده:رابرت رسنیک - نوپردازان - دیویی: 530 - 428 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 9 -126-975-964-978 انتخاب
6- نکات، مفاهیم و آزمون‌های فیزیک برای داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، شامل فشرده‌ای از مفاهیم و فرمول‌های ..
نويسنده:محمدابراهیم ابوکاظمی - نوپردازان - دیویی: 530.076 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 6 -56-6724-964 انتخاب
7- مبانی مکانیک سیالات
نويسنده:رابرت استریت ؛ نويسنده:گری واترز ؛ نويسنده:جان‌کینگ ونارد - نوپردازان - دیویی: 620.106 - 1054 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 10400 ریال - 8 -008-975-964 انتخاب
8- مفاهیم فیزیک هسته‌ای
نويسنده:برنارد کوهن ؛ مترجم:مجید مدرس ؛ مترجم:رقیه معصومی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530 - 495 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 4000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
9- استاتیک
نويسنده:فردیناندپیر بیر ؛ نويسنده:الوود‌راسل جانستون ؛ نويسنده:الیوت‌آر. آیزنبرگ - نوپردازان - دیویی: 620.103 - 488 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 550000 ریال - 2 -253-975-964-978 انتخاب
10- فیزیک پایه (2) (رشته‌های شیمی، ریاضی)
مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی ؛ ويراستار:سینا ملوانی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 530.076 - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 3000 نسخه - 22400 ریال - 964-455-678-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18