لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (116)
تالیف (13)
ترجمه (160)
تهران (172)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (88)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دینامیک
نويسنده:جیمز‌ال. مریام ؛ نويسنده:جیمز کرایگ ؛ مترجم:علیرضا انتظاری - نوپردازان - دیویی: 620.104 - 780 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 85000 ریال - 0 -61-8142-964 انتخاب
2- مبانی فیزیک: فیزیک پایه: الکتریسیته و مغناطیس
نويسنده:جرل واکر ؛ نويسنده:رابرت رسنیک ؛ نويسنده:دیوید هالیدی - نوپردازان - دیویی: 530 - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 320000 ریال - 0 -088-975-964-978 انتخاب
3- آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی
نويسنده:هرمان سمبر ؛ مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی ؛ مترجم:هوشنگ سپهری - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 610 - 705 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5800 ریال - انتخاب
4- استاتیک
نويسنده:جیمز‌ال. مریام ؛ نويسنده:گلن کریگ ؛ مترجم:علیرضا انتظاری - نوپردازان - دیویی: 620.103 - 532 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 120000 ریال - 964-8142-05-X انتخاب
5- استاتیک: با تجدید نظر کامل
نويسنده:جیمز‌ال. مریام ؛ مترجم:علیرضا انتظاری ؛ ويراستار:محمدابراهیم ابوکاظمی - نوپردازان - دیویی: 620.103 - 512 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 280000 ریال - 5 -236-975-964-978 انتخاب
6- مبانی فیزیک: مکانیک، گرما، ترمودینامیک و نظریه جنبشی گازها (فیزیک پایه 1) برای دانشجویان فنی و مهندسی
نويسنده:دیوید هالیدی ؛ نويسنده:رابرت رسنیک ؛ نويسنده:جرل واکر - نوپردازان - دیویی: 530.076 - 674 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 460000 ریال - 6 -226-975-964-978 انتخاب
7- انرژی و صرفه‌جویی به روایت آزمایش
نويسنده:بوفی سیلور‌من ؛ مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.7916 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 60000 ریال - 5 -383-389-964-978 انتخاب
8- مبانی فیزیک، فیزیک پایه: مکانیک، گرما، ترمودینامیک، و نظریه جنبشی گازها برای دانشجویان فنی و مهندسی
نويسنده:جرل واکر ؛ نويسنده:دیوید هالیدی ؛ نويسنده:رابرت رسنیک - نوپردازان - دیویی: 530 - 594 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 250000 ریال - 4 -118-975-964-978 انتخاب
9- فیزیک برای رشته‌های فنی
نويسنده:فردریک‌جی. بیوکی ؛ مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.076 - 800 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 76000 ریال - 2 -0556-01-964 انتخاب
10- نیروگاههای حرارتی
نويسنده:محمد محمدالوکیل ؛ مترجم:کاظم سرابچی ؛ ويراستار:محمدابراهیم ابوکاظمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 621.4 - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 94000 ریال - 6 -0824-01-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18