لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
2- پوشاک سنتی استان سمنان
نويسنده:حمیدرضا حسنی ؛ نويسنده:ژیلا مشیری ؛ نويسنده:مریم سلمانیان - حبله‌ رود - دیویی: 391.00955 - 284 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 0 -97-5764-600-978 انتخاب
3- روش بازی یه قل دو قل
نويسنده:ناهید سخاییان ؛ نويسنده:هما حاج‌علی‌محمدی ؛ نويسنده:ژیلا مشیری - سازمان میراث فرهنگی کشور - دیویی: 794 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 0 -9-90918-964 انتخاب
4- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
5- خاطرات مردم شناسان ایران
به‌اهتمام:ژیلا مشیری - افکار،پژوهشکده مردم‌شناسی - دیویی: 301.0955 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 37000 ریال - 3 -48-8910-964-978 انتخاب
6- نوروز، تنوع فرهنگی و فرهنگ صلح: مجموعه مقالات همایش ملی نوروز، میراث صلح
به‌اهتمام:سمیه کریمی ؛ به‌اهتمام:اعظم موسوی ؛ به‌اهتمام:ژیلا مشیری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - دیویی: 394.26955 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -47-8412-600-978 انتخاب
7- مرگ و زندگی از منظر عرفان، فلسفه و دین: همایش ملی مردم‌شناسی مرگ و زندگی
به‌اهتمام:فخرالدین صابری ؛ به‌اهتمام:علیرضا حسن‌زاده ؛ به‌اهتمام:ژیلا مشیری - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - دیویی: 128.5 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150 نسخه - 200000 ریال - 6 -81-6953-600-978 انتخاب
8- انسان‌شناسی مرگ: همایش ملی مردم‌شناسی مرگ و زندگی
به‌اهتمام:علیرضا حسن‌زاده ؛ به‌اهتمام:ژیلا مشیری ؛ به‌اهتمام:خدیجه امامی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - دیویی: 128.5 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150 نسخه - 300000 ریال - 4 -85-6953-600-978 انتخاب
9- کودکان و جهان افسانه
نويسنده:علیرضا حسن‌زاده ؛ نويسنده:پروانه کیانیان ؛ نويسنده:ژیلا مشیری - افکار - دیویی: 398.20955 - 752 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 600000 ریال - 5 -57-8910-964-978 انتخاب
10- میراث طبیعی و فرهنگی آب با تاکید بر مدیریت منابع آب
نويسنده:ژیلا مشیری ؛ زيرنظر:علیرضا حسن‌زاده ؛ ويراستار:محسن فرجی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - دیویی: 328.110955 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 400000 ریال - 2 -90-8977-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1