لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (107)
تالیف (144)
ترجمه (0)
تهران (144)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (144)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهمان‌های عجیب (ارتباط موثر)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -072-170-964-978 انتخاب
2- راز موجود عجیب (شناخت خود)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 155.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -043-170-964-978 انتخاب
3- دندان سفید و ساقه‌ی بامبو (خلاقیت)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -78-8219-964 انتخاب
4- پرواز بالای دره‌ی ترس (تصمیم‌گیری)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 5 -042-170-964-978 انتخاب
5- آتش‌سوزی در جنگل سبز: مهارت آموزشی: تفکر نقاد
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -048-170-964-978 انتخاب
6- راز موجود عجیب (شناخت خود)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -043-170-964-978 انتخاب
7- راز موجود عجیب (شناخت خود)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -043-170-964-978 انتخاب
8- شب ترسناک و حمله‌ی گرگ‌ها (مسئولیت‌پذیری)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -041-170-964-978 انتخاب
9- پیشولی به شکار گنجشک می‌رود (تمرکز)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 7 -77-8219-964-978 انتخاب
10- کرگدن خشمگین و موش‌های ناقلا (غلبه بر خشم)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 0 -047-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15