لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (100)
تالیف (137)
ترجمه (0)
تهران (137)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (137)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خراب‌کاری گرگ‌ها (ابراز احساسات)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -074-170-964-978 انتخاب
2- پری آینه‌پوش
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:ربابه امیری ؛ نويسنده:سیمین بندرومی - سپید - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -9-90490-600-978 انتخاب
3- پر طاووس و خرس‌های طمع‌کار (همدلی)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -046-170-964-978 انتخاب
4- دره ترس (تصمیم‌گیری)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -042-170-964-978 انتخاب
5- روباه باهوش و بره آهو
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نقاش:محمود ارواحی‌آذر - جهان پویش،مهد علم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 20000 نسخه - 2500 ریال - 7 -19-5669-964 انتخاب
6- پرواز بالای دره‌ی ترس: مهارت آموزشی: تصمیم‌گیری
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:گلناز فهیمی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -042-170-964-978 انتخاب
7- زنبورهای سیمرغ بچه‌ها را ادب می‌کنند (کار گروهی)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -79-8219-964-978 انتخاب
8- دره ترس (تصمیم‌گیری)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -042-170-964-978 انتخاب
9- جوجه اردکی که مادرش را گم کرد (انگیزه)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -76-8219-964-978 انتخاب
10- شب ترسناک و حمله‌ی گرگ‌ها (مسئولیت‌پذیری)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 8 -041-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14