لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (6)
تالیف (28)
ترجمه (1)
تهران (27)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرین‌های پیانو (برای دست چپ): اپوس 117 شماره‌های 4 - 3
نويسنده:علیرضا مشایخی - هم‌آواز - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 979 -0-802608-03-0 انتخاب
2- آهنگسازی به شیوه‌ی کلاسیک هارمونی
نويسنده:علیرضا مشایخی - چشمه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1200 نسخه - 40000 ریال - 6 -431-362-964-978 انتخاب
3- فرهنگ آهنگ‌سازی
نويسنده:علیرضا مشایخی - سوره مهر - 440 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 139000 ریال - 2 -01-802619-0-979 انتخاب
4- درس‌‌آزمون (2) سال سوم دبیرستان (تجربی)
نويسنده:سعید همایونفر ؛ نويسنده:شهنام دادگستر ؛ نويسنده:یوسف باوندسوادکوهی - مبتکران،پیشروان - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 63000 ریال - 0 -0804-07-964-978 انتخاب
5- لحظه‌ها: 9 قطعه برای پیانو اپوس 119
نويسنده:علیرضا مشایخی - چنگ - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 1 -07-6341-964 انتخاب
6- آهنگسازی به شیوه‌ی باخ (کنترپوان تنال)
نويسنده:علیرضا مشایخی - نشر چشمه - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 964-362-322-X انتخاب
7- نت‌خوانی، تربیت گوش و ریتم‌خوانی (سلفژ) سه جلد در یک مجموعه جلد اول: نت خوانی - جلد دوم: تربیت گوش..
نويسنده:علیرضا مشایخی - چنگ - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -30-6341-964 انتخاب
8- نت‌خوانی، تربیت گوش و ریتم‌خوانی (سلفژ) سه جلد در یک مجموعه جلد اول: نت خوانی - جلد دوم: تربیت گوش..
نويسنده:علیرضا مشایخی - چنگ - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -30-6341-964 انتخاب
9- فرهنگ آهنگ‌سازی
نويسنده:علیرضا مشایخی - سوره مهر - 200 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 69000 ریال - انتخاب
10- همه‌ی آن سال‌های بی‌خاطره
نويسنده:علیرضا مشایخی ؛ ويراستار:شروین فریدنژاد - آرویج - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 3 -77-8091-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3