لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (66)
تالیف (78)
ترجمه (5)
تهران (82)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (59)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 274 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1000 نسخه - 31500 ریال - 7 -174-459-964-978 انتخاب
2- تاریخ مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - طهوری - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 5 -09-6414-964 انتخاب
3- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 1 -308-459-964 انتخاب
4- راهنمای زبانهای باستانی ایران
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 272 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 4200 ریال - انتخاب
5- تاریخ مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - طهوری - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 9 -09-6414-964-978 انتخاب
6- تاریخ مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - بنیاد اندیشه‌ اسلامی - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 300 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- ماده‌های فعلهای فارسی دری
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 964-311-015-X انتخاب
8- مانی به روایت ابن‌الندیم
نويسنده:محمدبن‌اسحق ابن‌ندیم ؛ مترجم:محسن ابوالقاسمی - طهوری - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 7 -16-6414-964-978 انتخاب
9- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 270 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 7 -174-459-964 انتخاب
10- ریشه‌شناسی (اتیمولوژی)
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 770 نسخه - 50000 ریال - 1 -045-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9