لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (72)
تالیف (84)
ترجمه (5)
تهران (88)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (64)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قاموس: دفتر نخست (آ - آپونیس )
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - محسن ابوالقاسمی،سعید واعظ - دیویی: 030 - 142 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1364 - 550 ریال - انتخاب
2- تاریخ زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 4fa0.9 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 130000 ریال - 6 -885-530-964-978 انتخاب
3- دستور تاریخی زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 57000 ریال - 8 -164-459-964-978 انتخاب
4- دستور تاریخی زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 34000 ریال - 964-459-164-X انتخاب
5- مانی به روایت ابن‌الندیم
نويسنده:محمدبن‌اسحق ابن‌ندیم ؛ مترجم:محسن ابوالقاسمی - طهوری - دیویی: 299.932 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 9000 ریال - 8 -16-6414-964 انتخاب
6- راهنمای زبانهای باستانی ایران: دستور و واژه‌نامه
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 4fa0.0007 - 316 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 55000 ریال - 0 -227-459-964-978 انتخاب
7- راهنمای زبانهای باستانی ایران: متن
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa0.01 - 256 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 130000 ریال - 6 -0426-02-600-978 انتخاب
8- ریشه‌شناسی (اتیمولوژی)
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - ققنوس - دیویی: 4fa2 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 9000 ریال - 1 -045-311-964 انتخاب
9- تاریخ مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - بنیاد اندیشه‌ اسلامی - دیویی: 4fa0 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1000 ریال - انتخاب
10- دستور تاریخی مختصر زبان فارسی
نويسنده:محسن ابوالقاسمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 4fa5 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 110000 ریال - 4 -0347-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9