لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (17)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکایتهای تلخ و شیرین (جلد 1 - 3)
گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 12000 ریال - 9 -82-6248-964 انتخاب
2- قرآن باب معرفت الله: مجموعه بیانات و نوشته‌های حضرت‌امام خمینی (س) درباره قرآن
نويسنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 2000 ریال - 7 -52-6248-964 انتخاب
3- حکایتهای تلخ و شیرین (جلد 1 - 3)
گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0843 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 8500 ریال - 9 -82-6248-964 انتخاب
4- حکایتهای تلخ و شیرین
گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 248 صفحه - (در2جلد ) - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 800 ریال - انتخاب
5- قرآن باب معرفت الله: مجموعه بیانات و نوشته‌های حضرت‌امام خمینی (س) درباره قرآن
نويسنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 1000 ریال - انتخاب
6- حکایتهای تلخ و شیرین
گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 174 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1350 ریال - انتخاب
7- قرآن باب معرفت‌الله: مجموعه بیانات و نوشته‌های حضرت امام خمینی (س) درباره قرآن
نويسنده:روح‌الله خمینی ؛ گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 3000 ریال - 7 -52-6248-964 انتخاب
8- حکایتهای تلخ و شیرین
گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 440 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 2 سال 1374 - 5000 ریال - انتخاب
9- حکایتهای تلخ و شیرین 314 :1 - 3 خاطره و حکایت از زبان حضرت امام خمینی (ره)
گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 7500 ریال - انتخاب
10- حکایتهای تلخ و شیرین: 76 خاطره و حکایت از زبان حضرت امام خمینی (قدس‌سره)
گردآورنده: مساجدشش‌گانه‌جنوب‌تهران - موسسه فرهنگی قدر ولایت - دیویی: 955.0842 - 124 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2