لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (25)
تالیف (48)
ترجمه (6)
تهران (53)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تازه به تازه: مجموعه مقاله‌ها درباره اساطیر، فرهنگ مردم و ادبیات عامیانه ایران: نو به نو
نويسنده:مهران افشاری ؛ مقدمه:کتایون مزداپور - نشر چشمه - دیویی: 398.20955 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 964-362-269-X انتخاب
2- پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)
نويسنده:مهرداد بهار ؛ ويراستار:کتایون مزداپور - موسسه نشر آگه - دیویی: 291.130935 - 558 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 330 نسخه - 390000 ریال - 3 -009-329-964 انتخاب
3- پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)
نويسنده:مهرداد بهار ؛ ويراستار:کتایون مزداپور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 295.13 - 564 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 2 -045-416-964 انتخاب
4- برگزیده شاهنامه فردوسی
نويسنده:احمدعلی رجایی ؛ نويسنده:کتایون مزداپور - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی - دیویی: 8fa1 - 150 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 2000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
5- دایره‌المعارف زن ایرانی: رابعه قزداری - یوتیک
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:محمدصادق آینه‌وند ؛ نويسنده:فروغ احراری - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - دیویی: 305.40955 - 464 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -40-5515-964 انتخاب
6- پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)
نويسنده:مهرداد بهار ؛ ويراستار:کتایون مزداپور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 295.13 - 564 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 2 -045-416-964 انتخاب
7- واژه‌نامه گویش بهدینان شهر یزد: فارسی به گویش همراه‌با مثال (آ - پ)
نويسنده:کتایون مزداپور - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 8fa9.8 - 568 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 9644260023 انتخاب
8- داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر درباره اسطوره
نويسنده:کتایون مزداپور - اساطیر،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 8fa0.915 - 336 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 1 -263-331-964 انتخاب
9- (بررسی دستنویس م. او 29) داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، گلشاه و متن‌های دیگر
مترجم:کتایون مزداپور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 8fa0.073 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 964-416-122-X انتخاب
10- شناخت هویت زن ایرانی در گستره پیش از تاریخ و تاریخ
نويسنده:شهلا لاهیجی ؛ نويسنده:مهرانگیز کار ؛ گردآورنده:ژاله آموزگار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 346 - 366 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -88-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6