لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (25)
تالیف (48)
ترجمه (6)
تهران (53)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)
نويسنده:مهرداد بهار ؛ ويراستار:کتایون مزداپور - موسسه نشر آگه - دیویی: 291.130935 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1393 - 350000 ریال - 3 -009-329-964 انتخاب
2- بنیادهای فلسفه در اساطیر و حکمت پیش از سقراط، پیوست: راه آفتاب (بینش کهن ایرانی)
نويسنده:درو هایلند ؛ مترجم:رضوان صدقی‌نژاد ؛ مترجم:کتایون مزداپور - نشر علم - دیویی: 182 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 52500 ریال - 8 -509-405-964 انتخاب
3- پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)
نويسنده:مهرداد بهار ؛ ويراستار:کتایون مزداپور - موسسه نشر آگه - دیویی: 291.130935 - 562 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1389 - 120000 ریال - 3 -009-329-964 انتخاب
4- پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)
نويسنده:مهرداد بهار ؛ ويراستار:کتایون مزداپور - آگه - دیویی: 291.130955 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1384 - 65000 ریال - 3 -009-329-964 انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
6- واژه و معنای آن از فارسی میانه تا فارسی
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ ويراستار:فرنگیس پرویزی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 4fa0.9 - 810 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 250000 ریال - 7 -516-426-964-978 انتخاب
7- زرتشتیان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ ويراستار:خاطره اکرمی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.973 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9500 ریال - 1 -96-5799-964 انتخاب
8- داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر درباره اسطوره
نويسنده:کتایون مزداپور - اساطیر - دیویی: 291 - 336 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 54000 ریال - 1 -263-331-964 انتخاب
9- زرتشتیان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ ويراستار:خاطره اکرمی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 955.973 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 25000 ریال - 1 -96-5799-964 انتخاب
10- ادیان و مذاهب در ایران باستان
نويسنده:کتایون مزداپور ؛ نويسنده:فرزانه گشتاسب ؛ نويسنده:مینا سلیمی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 200.955 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 5 -0139-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6