لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (60)
تالیف (24)
ترجمه (53)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه تاریخ هنر
نويسنده:پرویز مرزبان - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 709 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5500 ریال - انتخاب
2- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 546 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1 -823-445-964-978 انتخاب
3- معنی زیبایی
نويسنده:اریک نیوتن ؛ مترجم:پرویز مرزبان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 701.17 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 20000 ریال - 5 -122-445-964-978 انتخاب
4- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) دوره ساسانی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 486 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 9 -786-445-964-978 انتخاب
5- تاریخ تمدن: عصر لویی چهاردهم
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ نويسنده:آریل دورانت ؛ مترجم:پرویز مرزبان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 909 - 1022 صفحه - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1385 - 5 -230-445-964 انتخاب
6- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) سفالگری، خوشنویسی و کتیبه‌نگاری
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 396 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 4 -822-445-964-978 انتخاب
7- سیر تمدن
نويسنده:رالف لینتن ؛ مترجم:پرویز مرزبان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 909 - 844 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 125000 ریال - 1 -005-121-600-978 انتخاب
8- خلاصه تاریخ هنر: با تجدیدنظر و سه بخش الحاقی
نويسنده:پرویز مرزبان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709 - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 90000 ریال - 5 -177-445-964-978 انتخاب
9- سیری در هنر ایران: از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) فرش و فرشبافی، فلزکاری، هنرهای فرعی: آرایه‌ها و موسیقی
نويسنده:آرتوراپهام پوپ ؛ نويسنده:فیلیس اکرمن ؛ مترجم:نجف دریابندری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.55 - 682 صفحه - جلد 6 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 8 -824-445-964-978 انتخاب
10- تاریخ تمدن: اصلاح دینی
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ نويسنده:آریل دورانت ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 909 - 1364 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1385 - 3 -228-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8