لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی فضای شهری
مترجم:فرهاد مرتضایی - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 720 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 964-93108-6-X انتخاب
2- پست‌مدرنیسم چیست؟
نويسنده:چارلز جنکز ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی - کلهر - دیویی: 700.904 - 106 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 18000 ریال - 964-5835-33-X انتخاب
3- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 19500 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
4- پست - مدرنیسم چیست؟
نويسنده:چارلز جنکز ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی - مرندیز - دیویی: 709 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 4000 ریال - 5 -01-5828-964 انتخاب
5- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران - دیویی: 711.4 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 170000 ریال - 0 -073-360-964-978 انتخاب
6- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 38000 ریال - 0 -073-360-964-978 انتخاب
7- طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1