لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معرفی و شناخت دهخدا
نويسنده:شهناز مرادی‌کوچی ؛ نويسنده:فتح‌الله اسماعیلی‌گلهرانی - نشر قطره - دیویی: 8fa8.862 - 580 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 5 -157-341-964 انتخاب
2- شناخت‌نامه فروغ فرخ‌زاد
گردآورنده:شهناز مرادی‌کوچی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 628 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 964-341-079-X انتخاب
3- زنان سینماگر ایران
نويسنده:شهناز مرادی‌کوچی - موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر - دیویی: 791.430820955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 18500 ریال - 6 -4-91947-964 انتخاب
4- زنان سینماگر ایران
نويسنده:شهناز مرادی‌کوچی - موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر - دیویی: 791.430820955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 18500 ریال - 6 -4-91947-964 انتخاب
5- شناخت‌نامه فروغ فرخ‌زاد
گردآورنده:شهناز مرادی‌کوچی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 58000 ریال - 964-341-079-X انتخاب
6- معرفی و شناخت سهراب سپهری
نويسنده:شهناز مرادی‌کوچی - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 464 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 26000 ریال - 9 -107-341-964 انتخاب
7- دانشنامه سینمای ایران
نويسنده:عباس بهارلو ؛ نويسنده:شهناز مرادی‌کوچی - نشر قطره - دیویی: 791.430955 - 516 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 80000 ریال - 0 -364-341-964 انتخاب
8- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1