لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (60)
تالیف (41)
ترجمه (42)
تهران (73)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:کاظم فیروزمند ؛ مترجم:حسن شمس‌آوری - نشر مرکز - دیویی: 955.082 - 594 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1387 - 1800 نسخه - 96000 ریال - 5 -389-305-964-978 انتخاب
2- جمهوری‌خواهی در ایران (مباحث نظری و تاریخی)
نويسنده:محسن مدیرشانه‌چی ؛ نويسنده:حسین شریعنی - کویر - دیویی: 955.075045 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 150000 ریال - 9 -157-214-964-978 انتخاب
3- مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
نويسنده:سیدعلیرضا ازغندی ؛ نويسنده:جلیل روشندل ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 355.02 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 1000 نسخه - 19500 ریال - 0 -155-459-964 انتخاب
4- ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:کاظم فیروزمند ؛ مترجم:حسن شمس‌آوری - نشر مرکز - دیویی: 955.082 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 1700 نسخه - 29500 ریال - 964-305-389-X انتخاب
5- انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ زيرنظر:محسن مدیرشانه‌چی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - دیویی: 955.083 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 49000 ریال - 1 -78-5933-964 انتخاب
6- انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن
نويسنده:جان.ال اسپوزیتو ؛ مترجم:محسن مدیرشانه‌چی - چاپخش - دیویی: 955.083 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 750 نسخه - 295000 ریال - 4 -38-6799-600-978 انتخاب
7- ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی
نويسنده:جانت هوک ؛ مترجم:محمدجعفر زمردیان ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 551.41 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 500 نسخه - 20500 ریال - 8 -084-459-964 انتخاب
8- خاورمیانه
نويسنده:پیتر بیومونت ؛ نويسنده:جرالدهنری بلیک ؛ نويسنده:مالکوم واگ‌استاف - آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی - دیویی: 330 - 656 صفحه - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
9- روابط خارجی ایران (دولت دست نشانده) 1320 - 1357
نويسنده:سیدعلیرضا ازغندی ؛ ويراستار:محسن مدیرشانه‌چی - نشر قومس - دیویی: 927.55 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 0 -25-5516-964 انتخاب
10- ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:کاظم فیروزمند ؛ مترجم:حسن شمس‌آوری - نشر مرکز - دیویی: 955.082 - 598 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 1800 نسخه - 148000 ریال - 5 -389-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9