لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (6)
تالیف (8)
ترجمه (6)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران - دیویی: 711.4 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 170000 ریال - 0 -073-360-964-978 انتخاب
2- طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 16000 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
3- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 38000 ریال - 0 -073-360-964-978 انتخاب
4- طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرهاد مرتضایی ؛ ويراستار:امیرعباس نجاری - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 711.4 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 19500 ریال - 4 -073-360-964 انتخاب
5- طراحی شهری، فضا و جامعه
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:بهناز امین‌زاده ؛ مترجم:راضیه رضابیگی‌ثانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 307.1216 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 7 -7037-03-964-978 انتخاب
6- فضاهای عمومی و خصوصی شهر
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرشاد نوریان - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 720.19 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 42000 ریال - 0 -55-7943-964-978 انتخاب
7- روش‌های شهرسازی نوین در فرانسه - انگلستان - آمریکا
نويسنده:فیروز توفیق ؛ نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ نويسنده:سیمین داودی - مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - دیویی: 307.1216 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 4 -5-95059-964 انتخاب
8- طراحی شهری، فضا و جامعه
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:بهناز امین‌زاده ؛ مترجم:راضیه رضابیگی‌ثانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 307.1216 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 7 -7037-03-964-978 انتخاب
9- فضاهای عمومی و خصوصی شهر
نويسنده:علی مدنی‌پور ؛ مترجم:فرشاد نوریان - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - دیویی: 720.19 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 49000 ریال - 0 -55-7943-964-978 انتخاب
10- بنیان‌های نظری در مطالعات شهری: مدیریت شهری (با نگاهی بر شرایط ایران)
نويسنده:حسن اسماعیل‌زاده ؛ نويسنده:عبدالرضا‌رکن‌الدین افتخاری ؛ نويسنده:شهریار افندی‌زاده - تیسا - دیویی: 711.40955 - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 459000 ریال - 6 -57-7683-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2