لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (19)
تالیف (11)
ترجمه (28)
تهران (38)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکل‌گیری حافظه از مولکول تا ذهن
نويسنده:استیون‌پیترراسل رز ؛ نويسنده:پیتر راسل ؛ مترجم:خسرو پارسا - آگه - دیویی: 612.82 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 330 نسخه - 540000 ریال - 9 -279-329-964-978 انتخاب
2- عاشقانه‌ها
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:فرامرز سلیمانی ؛ مترجم:احمد محیط - یوشیج - دیویی: 861.64 - 248 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3300 نسخه - 135 ریال - انتخاب
3- مصاحبه و آزمون‌های روانی
نويسنده:حسین کاویانی ؛ نويسنده:اشرف‌سادات موسوی ؛ نويسنده:احمد محیط - سنا - دیویی: 150.15195 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 نسخه - 14700 ریال - 0 -48-6126-964 انتخاب
4- خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی (کتاب‌های یکم، دوم و سوم)
نويسنده:جولیان جینز ؛ مترجم:خسرو پارسا ؛ مترجم:شیوا دولت‌آبادی - نشر آگه - دیویی: 153 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 0 -134-329-964 انتخاب
5- خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی
نويسنده:جولیان جینز ؛ مترجم:خسرو پارسا ؛ مترجم:هما صادقی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 128.2 - 232 صفحه - جلد 2 - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 8 -218-416-964 انتخاب
6- هایکو (این جهان دیگر)
نويسنده:ریچارد رایت ؛ مترجم:احمد محیط - نگاه - دیویی: 811.52 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 6 -624-351-964-978 انتخاب
7- خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی (کتاب‌های یکم، دوم و سوم)
نويسنده:جولیان جینز ؛ مترجم:خسرو پارسا ؛ مترجم:شیوا دولت‌آبادی - نشر آگه - دیویی: 153 - 522 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 0 -134-329-964 انتخاب
8- مغز به مثابه یک سیستم
نويسنده:استیون‌پیترراسل رز ؛ مترجم:احمد محیط ؛ مترجم:ابراهیم رفرف - نقره - دیویی: 612.82 - 541 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
9- سلامت روان کاربردی برای پزشک عمومی و پزشک خانواده
نويسنده:محمدتقی یاسمی ؛ نويسنده:شاهرخ سردارپورگودرزی ؛ نويسنده:معصومه امین‌اسماعیلی - نشر آرامش - دیویی: 362.2 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 964-95117-5-X انتخاب
10- خاستگاه آگاهی: در فروپاشی ذهن دوجایگاهی
نويسنده:جولیان جینز ؛ مترجم:خسرو پارسا ؛ مترجم:هوشنگ رهنما - نشر آگه - دیویی: 128.2 - 232 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 8 -218-416-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4