لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (25)
تالیف (6)
ترجمه (46)
تهران (50)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (43)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کی من را به خانه می‌برد؟
مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:محمد پولادی - کارگاه نشر - دیویی: 891.73 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5500 نسخه - 1200 ریال - 8 -02-5546-964 انتخاب
2- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 891.73 - 24 صفحه - جلد 5 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 2 -004-362-964 انتخاب
3- از مهر و دلبستگی
نويسنده:کنستانتین‌گئورگی‌یویچ پائوستوفسکی ؛ نويسنده:الکساندر گرین ؛ نويسنده:شوستا شوستا‌کوویچ - ناصرالدین - دیویی: 891.7344 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -7-92870-600-978 انتخاب
4- یک فکر بکر: یک داستان برای نوجوانان و غیره
نويسنده:صوفیا محمودی - نشر چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 6 -002-362-964 انتخاب
5- ماجراهای چمدان زرد و قرص سبز
نويسنده:سوفیا پراکفیوا ؛ مترجم:صوفیا محمودی - نشر چشمه - دیویی: 891.77 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 891.73 - 24 صفحه - جلد 4 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 8 -001-362-964 انتخاب
7- دماغ
نويسنده:لودمیلا پتروشفسکایا ؛ مترجم:صوفیا محمودی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 891.73 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 8 -81-6194-964 انتخاب
8- توپ ترکیده
نويسنده:منصور مقاره‌عابد ؛ ويراستار:صوفیا محمودی ؛ نقاش:امیرحسین مجتهدی - شهرداری تهران، سازمان بازیافت و تبدیل مواد - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7500 نسخه - 5000 ریال - 964-06-1565-X انتخاب
9- از مهر و دلبستگی: مجموعه داستان
مترجم:صوفیا محمودی - کارگاه نشر - دیویی: 808.831 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1100 نسخه - 5000 ریال - 3 -13-5546-964 انتخاب
10- زن و کودک با گنجشک و ترانه: مجموعه داستان کوتاه
نويسنده:صوفیا محمودی - نشر توسعه - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-6609-21-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6