لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (25)
تالیف (6)
ترجمه (44)
تهران (49)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (41)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 891.73 - 24 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 9 -97-5571-964 انتخاب
2- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 813 - 24 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 2 -004-362-964 انتخاب
3- ماجراهای بوراتینا "کلید طلایی" روایتی روسی از داستان پینوکیو
نويسنده:آلکسی‌نیکالانویچ تولستوی ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ ويراستار:فرمهر منجزی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 398.2 - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -259-362-964 انتخاب
4- قصه‌هایی از موسیقی
مترجم:صوفیا محمودی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 398.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 9 -19-6194-964-978 انتخاب
5- ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان
نويسنده:صوفیا محمودی ؛ ويراستار:محمدرضا جعفری - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 808.068 - 598 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 510000 ریال - 5 -55-7443-964-978 انتخاب
6- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 813 - 24 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 5 -99-5571-964 انتخاب
7- ماجراهای چمدان زرد و قرص سبز
نويسنده:سوفیا پراکفیوا ؛ مترجم:صوفیا محمودی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 891.77 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 6 -310-362-964 انتخاب
8- ماجرای جویندگان گنج
نويسنده:ادیت نسبیت ؛ مترجم:صوفیا محمودی - نشر کاروان - دیویی: 823.914 - 240 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 7 -87-7033-964 انتخاب
9- آی دکترجان
نويسنده:کورنی چوکوفسکی ؛ تصويرگر:ولادیمیر سوتیف ؛ مترجم:صوفیا محمودی - نخستین - دیویی: 891 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -15-8037-964 انتخاب
10- به دنبال رد پا
نويسنده:ادوارد اوسپنسکی ؛ مترجم:منور(باگدالووا) جزنی ؛ مترجم:صوفیا محمودی - نشر نخستین، کتابهای پرستو - دیویی: 360 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 9500 ریال - 1 -60-6716-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5