لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (25)
تالیف (6)
ترجمه (44)
تهران (49)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (41)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ تصويرگر:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 24 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 0 -005-362-964 انتخاب
2- از مهر و دلبستگی
نويسنده:کنستانتین‌گئورگی‌یویچ پائوستوفسکی ؛ مترجم:صوفیا محمودی - کارگاه نشر - 128 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 750 ریال - انتخاب
3- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 24 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 9 -97-5571-964 انتخاب
4- از مهر و دلبستگی
نويسنده:کنستانتین‌گئورگی‌یویچ پائوستوفسکی ؛ نويسنده:الکساندر گرین ؛ نويسنده:شوستا شوستا‌کوویچ - ناصرالدین - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -7-92870-600-978 انتخاب
5- از مهر و دلبستگی: مجموعه داستان
مترجم:صوفیا محمودی - کارگاه نشر - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1100 نسخه - 5000 ریال - 3 -13-5546-964 انتخاب
6- شیر شکمو
نويسنده:گنادی‌میخائیلوویچ بلینوف ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ تصويرگر:ولادیمیر لوینسون - نشر نخستین، کتابهای پرستو - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 8 -55-8037-964 انتخاب
7- جدول کلمات به هم ریخته
نويسنده:صوفیا محمودی - نشر قطره - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 0 -266-341-964 انتخاب
8- قصه‌هایی از موسیقی
مترجم:صوفیا محمودی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 2 -19-6194-964 انتخاب
9- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ تصويرگر:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 24 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 2 -004-362-964 انتخاب
10- کی من را به خانه می‌برد؟
مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:محمد پولادی - کارگاه نشر - (در1جلد ) - چاپ 1 سال 1369 - 11000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5