لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (24)
تالیف (6)
ترجمه (43)
تهران (48)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 24 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 9 -97-5571-964 انتخاب
2- ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان
نويسنده:صوفیا محمودی ؛ ويراستار:محمدرضا جعفری - فرهنگ نشر نو،آسیم - 598 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 510000 ریال - 5 -55-7443-964-978 انتخاب
3- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 24 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 9 -97-5571-964 انتخاب
4- از مهر و دلبستگی
نويسنده:کنستانتین‌گئورگی‌یویچ پائوستوفسکی ؛ نويسنده:الکساندر گرین ؛ نويسنده:شوستا شوستا‌کوویچ - ناصرالدین - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -7-92870-600-978 انتخاب
5- شیر شکمو
نويسنده:گنادی‌میخائیلوویچ بلینوف ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ تصويرگر:ولادیمیر لوینسون - نشر نخستین، کتابهای پرستو - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 8 -55-8037-964 انتخاب
6- از مهر و دلبستگی
نويسنده:کنستانتین‌گئورگی‌یویچ پائوستوفسکی ؛ مترجم:صوفیا محمودی - کارگاه نشر - 128 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 3300 نسخه - 750 ریال - انتخاب
7- دماغ
نويسنده:لودمیلا پتروشفسکایا ؛ مترجم:صوفیا محمودی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 8 -81-6194-964 انتخاب
8- ماجراهای هاپو
نويسنده:گریگور آستیر ؛ مترجم:صوفیا محمودی ؛ نقاش:ولادیمیر سوتیف - نشر چشمه، کتاب ونوشه - 24 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 964-362-000-X انتخاب
9- یک فکر بکر: یک داستان برای نوجوانان و غیره
نويسنده:صوفیا محمودی - نشر چشمه - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 6 -002-362-964 انتخاب
10- جدول کلمات به هم ریخته
نويسنده:صوفیا محمودی - نشر قطره - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 0 -266-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5