تعداد يافت شده (49) -
تعداد :  ركورد در یک صفحه
1- اسكورسيزي از زبان اسكورسيزي: مروري بر آثار مارتين اسكورسيزي و سينماي هاليوود
مارتين اسكورسيزي؛ مترجم:فضل‌الله محمدي - موسسه نشر تير - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 16000 ريال - 2 -38-6581-964 ادامه مطلب انتخاب
2- راهنماي كامل آموزش حساب ديفرانسيل و انتگرال (1) پيش‌دانشگاهي (ويژه‌ي گروه رياضي و فيزيك)
فضل‌الله محمدي؛ مرتضي درجاني؛ ويراستار:سيامك نوري - منشور دانش - 224 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 11000 ريال - 9 -19-6936-964 ادامه مطلب انتخاب
3- راهنماي كامل حساب ديفرانسيل و انتگرال (2) پيش‌دانشگاهي (ويژه‌ي گروه رياضي و فيزيك)
فضل‌الله محمدي؛ مرتضي درجاني؛ ويراستار:مريم سيدزاده - منشور دانش - 176 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 9000 ريال - 9 -58-6430-964 ادامه مطلب انتخاب
4- راهنماي كامل آموزش حساب ديفرانسيل و انتگرال (2) پيش‌دانشگاهي (ويژه‌ي گروه رياضي و فيزيك)
فضل‌الله محمدي؛ مرتضي درجاني - منشور دانش - 176 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 9000 ريال - 9 -58-6430-964 ادامه مطلب انتخاب
5- راهنماي كامل آموزش هندسه (2) سال سوم رياضي و فيزيك
فضل‌الله محمدي - منشور دانش - 258 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 10 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ريال - 0 -09-6430-964 ادامه مطلب انتخاب
6- راهنماي كامل هندسه (1) سال دوم دبيرستان (ويژه‌ي رشته‌ي تجربي و رياضي)
فضل‌الله محمدي - منشور دانش - 226 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 11 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ريال - 2 -08-6430-964 ادامه مطلب انتخاب
7- راهنماي كامل آموزش هندسه (2) سال سوم رياضي و فيزيك
فضل‌الله محمدي - منشور دانش - 258 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 11 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ريال - 0 -09-6430-964 ادامه مطلب انتخاب
8- راهنماي كامل آموزش هندسه (1) سال دوم دبيرستان (ويژه‌ي رشته‌ي تجربي و رياضي) آموزش درس به درس، به همراه تمرين‌ها و مثال‌هاي متنوع، آشنايي كامل با ...
فضل‌الله محمدي - منشور دانش - 224 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 12 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ريال - 2 -08-6430-964 ادامه مطلب انتخاب
9- راهنماي كامل آموزش حساب ديفرانسيل و انتگرال (1) پيش‌دانشگاهي (ويژه‌ي رشته‌ي رياضي و فيزيك)
فضل‌الله محمدي؛ مرتضي درجاني؛ ويراستار:سيامك نوري - منشور دانش - 224 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 11000 ريال - 9 -19-6936-964 ادامه مطلب انتخاب
10- از نور تا خاتم
فضل‌الله محمدي - به‌ياد - 48 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5700 ريال - 3 -6-94271-964 ادامه مطلب انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]