لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (214)
تالیف (263)
ترجمه (13)
تهران (257)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (28)

تعداد یافت شده (276) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشنگری دینی
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - اطلاعات - دیویی: 297.18 - 384 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2100 نسخه - 25000 ریال - 3 -643-423-964-978 انتخاب
2- فقه استدلالی جزایی تطبیقی
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد ؛ ويراستار:علی ایزدیار ؛ ويراستار:محمدعلی فکوری - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.4172 - 348 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -32-6567-964-978 انتخاب
3- حقوق قراردادها در فقه امامیه
نويسنده:جلیل قنواتی ؛ نويسنده:سیدحسن وحدتی‌شبیری ؛ نويسنده:ابراهیم عبدی‌پور - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55022 - 300 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 7 -420-459-964 انتخاب
4- قواعد فقه 4: بخش جزایی
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1392 - 5000 نسخه - 95000 ریال - 2 -09-6567-964-978 انتخاب
5- قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد ؛ ويراستار:صفر بیگ‌زاده‌آروق - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 3 -22-6567-964 انتخاب
6- قواعد فقه: بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 47 سال 1395 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 1 -22-6567-964-978 انتخاب
7- قواعد فقه: بخش قضایی
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.324 - 278 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 7 -20-6567-964 انتخاب
8- حقوق قراردادها در فقه امامیه (با تجدید نظر و اضافات)
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد ؛ نويسنده:جلیل قنواتی ؛ نويسنده:سیدحسن وحدتی‌شبیری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55022 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 500 نسخه - 95000 ریال - 2 -698-530-964-978 انتخاب
9- مباحثی از اصول فقه: اصول عملیه و تعارض ادله
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.312 - 246 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 1 -06-6567-964-978 انتخاب
10- طبیب و بایسته‌های اخلاقی (تذکره اللبیب فی ما یتعلق بالطب و الطبیب)
نويسنده:احمد سکندرپوری ؛ مقدمه:سیدمصطفی محقق‌داماد ؛ به‌اهتمام:هاشم محدث - حقوقی - دیویی: 174.2 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -92-7277-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28