لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (4)
تالیف (26)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زنان در افغانستان (فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها)
نويسنده:محمدآصف محسنی ؛ ويراستار:محمدمهدی مهدوی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 305.4209581 - 608 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 91000 ریال - 6 -572-195-964-978 انتخاب
2- معجم الاحادیث المعتبره
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - دیویی: 297.212 - 640 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 8 -86-2908-964-978 انتخاب
3- وظیفه علمای دینی ما به ضمیمه روابط اجتماعی در اسلام
نويسنده:محمدآصف محسنی - - دیویی: 297.45 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - انتخاب
4- معجم الاحادیث المعتبره
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - دیویی: 297.212 - 516 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 4 -84-2908-964-978 انتخاب
5- عکس‌های شهدای افغانستان
تهيه كننده:ناظرحسین مبلغ‌ارزگانی ؛ مقدمه:محمدآصف محسنی - حرکت اسلامی افغانستان،موسسه بوستان کتاب - دیویی: 958.10440922 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 1 -696-371-964 انتخاب
6- الفقه و المسائل الطبیه
نويسنده:محمدآصف محسنی - بوستان کتاب - دیویی: 297.485 - 472 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 38000 ریال - 6 -346-371-964 انتخاب
7- معجم الاحادیث المعتبره
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - دیویی: 297.212 - 516 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 1 -85-2908-964-978 انتخاب
8- معجم الاحادیث المعتبره
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - دیویی: 297.212 - 528 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 7 -83-2908-964-978 انتخاب
9- حدود الشریعه: الواجبات
نويسنده:محمدآصف محسنی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.374 - 920 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون خارجی) - چاپ 2 سال 1397 - 150 نسخه - 9 -902-548-964-978 انتخاب
10- الفقه و المسائل الطبیه
نويسنده:محمدآصف محسنی - بوستان کتاب - دیویی: 297.485 - 280 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 0 -934-371-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3