لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (2)
تالیف (23)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القواعد الاصولیه و الفقهیه فی المستمسک
نويسنده:محمدآصف محسنی ؛ مصحح:مهدی نیازی‌شاهرودی - پیام مهر - 440 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -6-94560-964 انتخاب
2- معجم الاحادیث المعتبره
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - 512 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 3 -81-2908-964-978 انتخاب
3- حدود الشریعه: المحرمات
نويسنده:محمدآصف محسنی - موسسه بوستان کتاب - 820 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1387 - 1300 نسخه - 10000 ریال - 2 -901-548-964-978 انتخاب
4- عدالت صحابه در پرتو قرآن، سنت و تاریخ
نويسنده:محمدآصف محسنی ؛ مترجم:عصمت‌الله خلیلی - موسسه بوستان کتاب - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1150 نسخه - 125000 ریال - 9 -1675-09-964-978 انتخاب
5- بحوث فی علم رجال
نويسنده:محمدآصف محسنی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 464 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 235000 ریال - 4 -211-195-964-978 انتخاب
6- عکس‌های شهدای افغانستان
تهيه كننده:ناظرحسین مبلغ‌ارزگانی ؛ مقدمه:محمدآصف محسنی - حرکت اسلامی افغانستان،موسسه بوستان کتاب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 1 -696-371-964 انتخاب
7- افق اعلی: تفسیر آیاتی از قرآن مجید: از سوره مومن تا آخر
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - 410 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 2 -54-7598-600-978 انتخاب
8- الفقه و المسائل الطبیه
نويسنده:محمدآصف محسنی - بوستان کتاب - 280 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 0 -934-371-964 انتخاب
9- افق اعلی: تفسیر آیاتی از قرآن مجید: از سوره کهف تا اول سوره مومن
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - 422 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 5 -53-7598-600-978 انتخاب
10- معجم الاحادیث المعتبره
نويسنده:محمدآصف محسنی - ادیان - 548 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 0 -79-2908-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3