لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (73)
تالیف (94)
ترجمه (5)
تهران (99)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصلی ؛ نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی ؛ نويسنده:مهدی تقوی - فروردین - دیویی: 338.5 - 567 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
2- اقتصاد خرد
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - هیات - دیویی: 338.5 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 2 -2-92278-964 انتخاب
3- کتاب درسی در اقتصاد خرد 1 و 2
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - دیویی: 338.5 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 0 -0-92507-964 انتخاب
4- مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - خجسته - دیویی: 330 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1381 - 6000 نسخه - 25000 ریال - 1 -5-90119-964 انتخاب
5- اقتصاد خرد
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - کسرایی - دیویی: 338.5 - 335 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - خجسته - دیویی: 330 - جلد 2 - وزیری (شومیز) - 3000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
7- مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پیشبرد - دیویی: 330 - 168 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1370 - 700 ریال - انتخاب
8- مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - خجسته - دیویی: 330 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1378 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -5-90119-964 انتخاب
9- اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل (بازرگانی بین‌الملل)
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - دیویی: 337 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 4 -33-7136-964-978 انتخاب
10- مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - خجسته - دیویی: 330 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1383 - 5000 نسخه - 32500 ریال - 1 -5-90119-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10