لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (73)
تالیف (94)
ترجمه (5)
تهران (99)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - کسرایی - دیویی: 330 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1372 - 5000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
2- اقتصاد و مدیریت
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - کسری - دیویی: 330 - 340 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
3- اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل (بازرگانی بین‌الملل)
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - دیویی: 337 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 964-7136-34-X انتخاب
4- مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پیشبرد - دیویی: 338.5 - 168 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 3900 نسخه - 300 ریال - انتخاب
5- مبانی علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - خجسته - دیویی: 330 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 35 سال 1396 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 4 -20-2975-964-978 انتخاب
6- مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - طهماسب محتشم دولتشاهی - دیویی: 338.5 - 165 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 3300 نسخه - 550 ریال - انتخاب
7- کتاب درسی در اقتصاد خرد 1 و 2
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - دیویی: 338.5 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 0 -0-92507-964 انتخاب
8- اقتصاد خرد
نويسنده:باقر قدیری‌اصل ؛ نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی ؛ نويسنده:مهدی تقوی - کتابخانه فروردین - دیویی: 338.5 - 567 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 1000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- اقتصاد بین‌الملل: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل (بازرگانی بین‌الملل)
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - پشوتن - دیویی: 337 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 4 -33-7136-964-978 انتخاب
10- ریاضیات عمومی برای رشته‌های دانشگاهی: مدیریت، حسابداری، اقتصاد، بازرگانی، کشاورزی، جغرافیا
نويسنده:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - خجسته - دیویی: 510 - 253 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10