لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (23)
تالیف (40)
ترجمه (16)
تهران (54)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین‌المللی: قانون نمونه‌ی داوری (اصلاحی 2006) ...
مترجم:محسن محبی ؛ مترجم:حسین کاویار - خرسندی - دیویی: 341.522 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 100000 ریال - 5 -388-114-600-978 انتخاب
2- مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG 758)
مترجم:فریده تذهیبی ؛ ويراستار:محسن محبی - جنگل - دیویی: 341.751 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 30000 ریال - 0 -593-981-964-978 انتخاب
3- تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی
نويسنده:محسن محبی ؛ نويسنده:مصطفی شهابی ؛ نويسنده:یحیی علیزاده - اتاق بازرگانی بین‌المللی، کمیته ایرانی - دیویی: 380 - 83 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 900 ریال - انتخاب
4- حقوق بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو رویه داوری بین‌المللی
نويسنده:پوریا عسکری ؛ مقدمه:محسن محبی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -14-8040-600-978 انتخاب
5- "دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا": ماهیت، ساختار، عملکرد
نويسنده:محسن محبی - فردافر - دیویی: 341.522026855073 - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 45000 ریال - 0 -4-94298-964 انتخاب
6- مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین‌المللی: قانون نمونه‌ی داوری (اصلاحی 2006) ...
مترجم:محسن محبی ؛ مترجم:حسین کاویار - خرسندی - دیویی: 341.522 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 5 -388-114-600-978 انتخاب
7- سرمایه‌گذار در رویه‌ی داوری بین‌المللی
نويسنده:بهنام انصافی‌آذر ؛ مقدمه:محسن محبی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 346.092 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 430000 ریال - 7 -92-8040-600-978 انتخاب
8- ایکسید و نقض قرارداد سرمایه‌گذاری
نويسنده:غلامرضا یزدانی ؛ زيرنظر:محسن محبی ؛ زيرنظر:قاسم زمانی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی - دیویی: 341.752 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 2 -29-7044-600-978 انتخاب
9- مدل‌سازی سیستم‌های بلوکی به روش: آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (DDA)
نويسنده:جن هوا شی ؛ مترجم:علیرضا یاراحمدی‌بافقی ؛ مترجم:محسن نخعی‌زاده - دانشگاه یزد - دیویی: 624.15132 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 92500 ریال - 0 -46-6309-600-978 انتخاب
10- مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه (URDG 758)
مترجم:فریده تذهیبی ؛ ويراستار:محسن محبی - جنگل،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی - دیویی: 341.751 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 70000 ریال - 0 -593-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6