لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (39)
تالیف (9)
ترجمه (91)
تهران (98)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (100) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هندبوک فیزیک
مترجم:بهرام معلمی ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - مازیار - دیویی: 530 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 100000 ریال - 4 -07-6043-600-978 انتخاب
2- زیبایی‌شناسی فلسفی و تاریخ‌ زیبایی‌شناسی جدید
نويسنده:جرولد لوینسون ؛ نويسنده:پل گایر ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - فرهنگستان هنر - دیویی: 111.85 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 7 -18-2986-964-978 انتخاب
3- زیبایی‌شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه
نويسنده:آندرو بووی ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - فرهنگستان هنر - دیویی: 111.85094309033 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3 -51-8802-964 انتخاب
4- صلح، آزادی، امنیت
نويسنده:فیلیپ ولتی ؛ نويسنده:فلیکس کریست ؛ نويسنده:یورک اشتوسی‌لاتربورگ - کتاب‌سرا - دیویی: 949.4 - 58 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 9 -34-5840-964-978 انتخاب
5- تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا: نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری
نويسنده:فردریک هارت ؛ نويسنده:دیوید ویلکینز ؛ مترجم:هرمز ریاحی - کتابسرای ‌تندیس - دیویی: 709.4509024 - 704 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 5 -23-8944-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف دانش بشر: نمایه
مترجم:عبدالحسین آذرنگ ؛ مترجم:سعید اربابی‌شیرانی ؛ مترجم:فرهاد افروز - فرهنگ نشر نو - دیویی: 030 - 204 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 18500 ریال - 5 -00-7443-964 انتخاب
7- گذار معنویت از ایران زمین
نويسنده:ریچارد فولتس ؛ مترجم:یوسف امیری ؛ مترجم:ابوالقاسم جعفری - ادیان - دیویی: 955.002 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 6 -35-2908-964-978 انتخاب
8- ساخت اجتماعی واقعیت (رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت)
نويسنده:پیترال. برگر ؛ نويسنده:توماس لوکمان ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 304.42 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 42000 ریال - 4 -893-445-964-978 انتخاب
9- مار و روباه: مقدمه‌ای بر منطق
نويسنده:مری‌رولند هیبت ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - مازیار - دیویی: 170 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - 1 -54-5676-964 انتخاب
10- ساخت اجتماعی واقعیت (رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت)
نويسنده:پیترال. برگر ؛ نويسنده:توماس لوکمان ؛ مترجم:فریبرز مجیدی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 304.42 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 250000 ریال - 4 -893-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10