لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادنامه نیما: مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد نیمایوشیج
ويراستار:اکبر مجدالدین - کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مرکز انتشارات - 464 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -07-6568-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1