لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (18)
تالیف (23)
ترجمه (3)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقدی بر قرائت رسمی از دین (بحرانها، چالشها، راه‌حلها)
نويسنده:محمد مجتهدشبستری - طرح نو - دیویی: 297.4 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 1 -97-5625-964 انتخاب
2- سنت و سکولاریسم: گفتارهایی از عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان، محسن کدیور
نويسنده:عبدالکریم سروش ؛ نويسنده:محمد مجتهدشبستری ؛ نويسنده:مصطفی ملکیان - موسسه فرهنگی صراط - دیویی: 211.6 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 22500 ریال - 5 -09-5633-964 انتخاب
3- پژوهشهایی درباره قرآن و وحی
نويسنده:صالح صبحی ؛ مترجم:محمد مجتهدشبستری ؛ زيرنظر:محمد عباس‌زادگان - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.159 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 2000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
4- هرمنوتیک، کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی)
نويسنده:محمد مجتهدشبستری - طرح نو - دیویی: 297.15 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 7200 ریال - انتخاب
5- هرمنوتیک، کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی)
نويسنده:محمد مجتهدشبستری - طرح نو - دیویی: 121.68 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 1 -06-7134-964 انتخاب
6- ایمان و آزادی
نويسنده:محمد مجتهدشبستری - طرح نو - دیویی: 297.464 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -32-5625-964 انتخاب
7- ایمان و آزادی
نويسنده:محمد مجتهدشبستری - طرح نو - دیویی: 297.464 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 4000 نسخه - 18000 ریال - 7 -32-5625-964 انتخاب
8- هرمنوتیک، کتاب و سنت (فرآیند تفسیر وحی)
نويسنده:محمد مجتهدشبستری - طرح نو - دیویی: 121.68 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 1 -06-7134-964 انتخاب
9- نقدی بر قرائت رسمی از دین (بحرانها، چالشها، راه‌حلها)
نويسنده:محمد مجتهدشبستری - طرح نو - دیویی: 297.4 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4000 نسخه - 49000 ریال - 1 -97-5625-964 انتخاب
10- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3