لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (16)
تالیف (23)
ترجمه (40)
تهران (63)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران باستان به روایت موزه بریتانیا
نويسنده:جان کرتیس ؛ مترجم:آذر بصیر ؛ ويراستار:پیمان متین - امیرکبیر - دیویی: 955.0043 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 6 -1031-00-964 انتخاب
2- فرهنگ افعال مرکب اصطلاحی NTC
نويسنده:ریچارد اسپیر ؛ مترجم:پیمان متین - مبتکران - دیویی: 423.1 - 620 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 7 -181-486-964 انتخاب
3- ادبیات داستانی در ایران‌زمین
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ زيرنظر:احسان یارشاطر ؛ مترجم:پیمان متین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 808.3 - 186 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 2 -0898-00-964 انتخاب
4- لرها
زيرنظر:پیمان متین ؛ زيرنظر:معصومه ابراهیمی - شرکت سهامی کتابهای جیبی،امیرکبیر - دیویی: 955.984 - 148 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 0 -052-303-964 انتخاب
5- فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین‌النهرین باستان
نويسنده:جرمی بلک ؛ نويسنده:آنتونی گرین ؛ مترجم:پیمان متین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 200.935 - 318 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 9 -0953-00-964 انتخاب
6- فرهنگ افعال مرکب اصطلاحی NTC
نويسنده:ریچارد اسپیر ؛ مترجم:پیمان متین - مبتکران - دیویی: 423.1 - 564 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 5 -182-486-964 انتخاب
7- پوشاک در ایران‌زمین (مصور)
مترجم:پیمان متین ؛ مقدمه:علی بلوکباشی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 391.009 - 504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -0905-00-964-978 انتخاب
8- دانشنامه اقوام مسلمان (باتک‌ها - بیلین‌ها)
نويسنده:ریچارد ویکس ؛ مترجم:پیمان متین ؛ مترجم:معصومه ابراهیمی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 909.097671 - 238 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -217-304-964 انتخاب
9- پوشاک ایرانیان
نويسنده:پیمان متین ؛ ويراستار:غلامرضا ارژنگ - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 391.00955 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -016-379-964 انتخاب
10- اشتباهات رایج در انگلیسی: بالغ بر 1000 نکته‌ی دستوری
نويسنده:تیموتیوس فیتیکیدز ؛ مترجم:پیمان متین - مبتکران - دیویی: 425 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -231-486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7