لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (127)
تالیف (43)
ترجمه (120)
تهران (163)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (163) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی
نويسنده:رالف‌وینفرد تایلور ؛ مترجم:علی تقی‌پورظهیر ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه نشر آگه - دیویی: 375.001 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 8 -001-329-964 انتخاب
2- طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی
نويسنده:دیوید دواس ؛ مترجم:هوشنگ نایبی ؛ ويراستار:محمود متحد - آگاه - دیویی: 300.73 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 52000 ریال - انتخاب
3- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
نويسنده:حسن زارعی‌متین ؛ ويراستار:محمود متحد - آگه - دیویی: 302.35 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 7 -286-329-964-978 انتخاب
4- نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی
نويسنده:حسینعلی نوذری ؛ ويراستار:محمود متحد - آگه - دیویی: 301.01 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 330 نسخه - 280000 ریال - 964-329-109-X انتخاب
5- نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی
نويسنده:حسینعلی نوذری ؛ ويراستار:محمود متحد - آگه - دیویی: 301.01 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 330 نسخه - 280000 ریال - 9 -109-329-964-978 انتخاب
6- آموزش گام به گام گیتار کلاسیک
نويسنده:جیسون ولدرون ؛ مترجم:محمود متحد - مرکب سپید - دیویی: 787.8707 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 2 -0-96463-964 انتخاب
7- اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی
نويسنده:رالف‌وینفرد تایلور ؛ مترجم:علی تقی‌پورظهیر ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه نشر آگه - دیویی: 375.001 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 330 نسخه - 120000 ریال - 8 -001-329-964 انتخاب
8- فهم نظریه‌های سیاسی
نويسنده:تامس اسپریگنز ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه نشر آگه - دیویی: 320 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 330 نسخه - 140000 ریال - 4 -079-329-964 انتخاب
9- مبانی و اصول آموزش و پرورش
نويسنده:علی تقی‌پورظهیر ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه نشر آگه - دیویی: 370.1 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 440 نسخه - 330000 ریال - 7 -055-329-964 انتخاب
10- مبانی و اصول آموزش و پرورش
نويسنده:علی تقی‌پورظهیر ؛ ويراستار:محمود متحد - موسسه نشر آگه - دیویی: 370.1 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 440 نسخه - 360000 ریال - 7 -055-329-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17