لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (43)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی رنسانس
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمد شیدا - دانشگاه شیراز - 800 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -317-462-964 انتخاب
2- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1500 نسخه - 59500 ریال - 0 -625-459-964 انتخاب
3- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات روزگار ملکه ویکتوریا
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - 1068 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -384-462-964 انتخاب
4- تاریخ ادبیات انگلیس: شاعران رومنتیک
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 984 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 4 -371-462-964-978 انتخاب
5- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی سده‌ی بیستم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - 816 صفحه - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 130000 ریال - 6 -418-462-964-978 انتخاب
6- Survey Of English Literature (i)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5300 ریال - انتخاب
7- تاریخ ادبیات انگلیس (ادبیات رنسانس: شاعران سده‌ی هفدهم)
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:زهرا سبحانی - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 622 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1000 نسخه - 52000 ریال - 0 -184-462-964-978 انتخاب
8- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی قدیم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - 250 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 8 -146-462-964 انتخاب
9- تاریخ ادبیات انگلیس (ادبیات رنسانس بجز نمایشنامه)
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:زهرا سبحانی - دانشگاه شیراز - 700 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 9 -181-462-964-978 انتخاب
10- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 0 -625-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5