لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (43)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات روزگار بازگشت پادشاهی و سده‌ی هجدهم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 1080 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 60000 ریال - 3 -384-462-964 انتخاب
2- A survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 54000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
3- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی میانه
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 580 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 65000 ریال - 8 -146-462-964-978 انتخاب
4- تاریخ ادبیات انگلیسی
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه تبریز - دیویی: 820.9 - 556 صفحه - چاپ 2 سال 1371 - 2260 ریال - انتخاب
5- A survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 42000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
6- تاریخ ادبیات انگلیسی میانه
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 576 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 2260 ریال - انتخاب
7- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات رنسانس (بجز نمایشنامه)
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:زهرا سبحانی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 680 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 28000 ریال - 6 -181-462-964 انتخاب
8- تاریخ ادبیات: ادبیات انگلیسی قدیم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 264 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 1530 ریال - انتخاب
9- Survey Of English Literature (i)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5300 ریال - انتخاب
10- A survey of English literature (I)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 180000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5