لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (43)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 4 -625-459-964-978 انتخاب
2- A survey of English literature (I)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 1500 نسخه - 13500 ریال - 4 -296-459-964 انتخاب
3- Survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 4 -296-459-964 انتخاب
4- تاریخ ادبیات انگلیس (ادبیات انگلیس میانه)
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 562 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -146-462-964 انتخاب
5- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 622 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 8 -0336-02-600-978 انتخاب
6- تاریخ ادبیات انگلیس: شاعران رومنتیک
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 966 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -371-462-964 انتخاب
7- تاریخ ادبیات انگلیس: شاعران رومنتیک
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 984 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 115000 ریال - 4 -371-462-964-978 انتخاب
8- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات روزگار بازگشت پادشاهی و سده‌ی هجدهم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - 684 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 7 -367-462-964-978 انتخاب
9- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات رنسانس: شاعران سده‌ی هفدهم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - 608 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 0 -184-462-964 انتخاب
10- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی سده‌ی بیستم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - 816 صفحه - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 130000 ریال - 6 -418-462-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5