لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (35)
تالیف (43)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 1500 نسخه - 54000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
2- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 618 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 31500 ریال - 0 -625-459-964 انتخاب
3- تاریخ ادبیات انگلیسی
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه تبریز - دیویی: 820.9 - 556 صفحه - چاپ 2 سال 1371 - 2000 نسخه - 2260 ریال - انتخاب
4- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات روزگار ملکه ویکتوریا
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 1068 صفحه - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -384-462-964 انتخاب
5- A survey of English literature I
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 820.9 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 5 -402-530-964-978 انتخاب
6- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی رنسانس
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمد شیدا - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 800 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -317-462-964 انتخاب
7- تاریخ ادبیات انگلیسی میانه
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 576 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 2000 نسخه - 2260 ریال - انتخاب
8- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 4 -625-459-964-978 انتخاب
9- تاریخ ادبیات: ادبیات انگلیسی قدیم
نويسنده:امرالله ابجدیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 264 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 2000 نسخه - 1530 ریال - انتخاب
10- A survey of English literature (II)
نويسنده:امرالله ابجدیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 820.9 - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 0 -625-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5