لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (125)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (153)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (152)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کرم ابریشم
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1380 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 2 -02-5872-964 انتخاب
2- مهمانهای ناخوانده
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - هنرور - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 3 -21-7586-964 انتخاب
3- خروس نگو یک ساعت
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ عكاس:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - (در1جلد ) - چاپ 13 سال 1369 - 15000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
4- گرگ تیز دندان
نويسنده:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 6 سال 1371 - 320 ریال - انتخاب
5- مهمانهای ناخوانده
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - هنرور - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 15000 نسخه - 5000 ریال - 3 -21-7586-964 انتخاب
6- حسنی که باغ داره
نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 40000 نسخه - 1500 ریال - 4 -46-5872-964 انتخاب
7- موش دم بریده
نويسنده:غلامعلی لطیفی - کتابهای لاک‌پشت - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - بیاضی - چاپ 5 سال 1365 - 10000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
8- گندمو کی میخوره
نويسنده:غلامعلی لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1363 - 10000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
9- کرم ابریشم: قصه‌ای به شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1378 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 2 -02-5872-964 انتخاب
10- رنگ رنگ رنگ‌آمیزی: در باغ‌وحش
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تدوين:محمودرضا رحمانی‌آزاد ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 9 -99-5872-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16