لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (113)
تالیف (139)
ترجمه (1)
تهران (140)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (139)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (140) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیل اومد آب بخوره
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 7 -19-5872-964 انتخاب
2- عروسی خاله سوسکه و آقا موشه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - هنرور - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 20000 نسخه - 5000 ریال - 9 -15-7586-964 انتخاب
3- حسنی ما یه بره داشت: قصه‌ای به شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 18 سال 1376 - 60000 نسخه - 1700 ریال - 9 -04-5872-964 انتخاب
4- دزده و مرغ فلفلی: شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 6 -28-5872-964 انتخاب
5- دویدم و دویدم
نقاش:غلامعلی لطیفی - سپیده - 16 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1368 - 30000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
6- حسنی نگو یه دسته گل: قصه‌ای به شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - لاک‌پشت - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1366 - 50000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
7- کک به تنور
نويسنده:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 12 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 15000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
8- گندمو کی میخورد
نويسنده:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی - چاپ 8 سال 1371 - 40000 نسخه - 325 ریال - انتخاب
9- عروسی خاله سوسکه و آقا موشه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 8 -44-5872-964 انتخاب
10- مهمانهای ناخوانده
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - هنرور - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 20000 نسخه - 5000 ریال - 3 -21-7586-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14