لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (125)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (153)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (152)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیل اومد آب بخوره
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 15000 نسخه - 3000 ریال - 7 -19-5872-964 انتخاب
2- کرم ابریشم: قصه‌ای به شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1377 - 15000 نسخه - 1700 ریال - 2 -02-5872-964 انتخاب
3- دزده و مرغ فلفلی: شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 12 سال 1380 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 6 -28-5872-964 انتخاب
4- دویدم و دویدم
گردآورنده:غلامعلی لطیفی - ندا - (در1جلد ) - چاپ 1 سال 1369 - 20000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
5- حسنی ما یه بره داشت: قصه‌ای به شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1374 - 20000 نسخه - 1500 ریال - 0 انتخاب
6- دزده و مرغ فلفلی: شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - لاک‌پشت - 32 صفحه - بیاضی - چاپ 2 سال 1366 - 60000 نسخه - 230 ریال - انتخاب
7- حسنی نگو یه دسته گل: قصه‌ای به شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - لاک‌پشت - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1365 - 30000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
8- رنگ رنگ رنگ‌آمیزی: ده شلمرود
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تدوين:محمودرضا رحمانی‌آزاد ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - گزارش - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 18000 نسخه - 20000 ریال - 8 -96-5872-964-978 انتخاب
9- پسر بی ادب و بی هنر (علیمردان خان)
تدوين:آبتین شریفی‌تفرشی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - گزارش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 6000 نسخه - 50000 ریال - 7 -93-5872-964-978 انتخاب
10- عروسی خاله سوسکه و آقا موشه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 15000 نسخه - 3000 ریال - 8 -44-5872-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16