لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (125)
تالیف (152)
ترجمه (1)
تهران (153)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (152)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ده تا جوجه رفتن تو کوچه
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1377 - 15000 نسخه - 1700 ریال - 0 -03-5872-964 انتخاب
2- رنگ رنگ رنگ‌آمیزی: پارک شهر ما
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تدوين:محمودرضا رحمانی‌آزاد ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 18000 نسخه - 20000 ریال - 2 -98-5872-964-978 انتخاب
3- گندمو کی میخوره
نويسنده:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 7 سال 1372 - 50000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
4- گنجشکک اشی مشی
گردآورنده:غلامعلی لطیفی - ندا - دیویی: 398.8 - (در1جلد ) - چاپ 1 سال 1369 - 20000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
5- گرگ تیز دندان
نويسنده:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa3 - 16 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 7 سال 1375 - 55000 نسخه - 1200 ریال - 6 -00-5872-964 انتخاب
6- قصه موش و گربه برخوانا
شاعر:منوچهر احترامی ؛ تصويرگر:غلامعلی لطیفی - گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 12000 نسخه - 25000 ریال - 0 -92-5872-964-978 انتخاب
7- کک به تنور
نويسنده:غلامعلی لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - چاپ 2 سال 1363 - 15000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
8- یکی بود یکی نبود
نويسنده:غلامعلی لطیفی - لاک‌پشت - دیویی: 398.8 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 4 سال 1365 - 10000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
9- کرم ابریشم: قصه‌ای به شعر کودکانه
شاعر:منوچهر احترامی ؛ نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1378 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 2 -02-5872-964 انتخاب
10- خروس نگو یک ساعت
نقاش:غلامعلی لطیفی ؛ شاعر:منوچهر احترامی - نشر گزارش - دیویی: 8fa1 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1376 - 30000 نسخه - 1500 ریال - 1 -08-5872-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16