لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (1)
ترجمه (6)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2500 نسخه - 125000 ریال - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
2- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 125000 ریال - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
3- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
4- چاپ افست: راهنمای کار با ماشین‌های ورقی
نويسنده:آلبرت پورتر ؛ مترجم:حمید لباف - آتش - دیویی: 686.2315 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 1 -00-6709-964 انتخاب
5- راهنمای جدید چاپ و گرافیک به همراه واژه‌نامه
نويسنده:دیوید بن ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد - فرهنگسرای میردشتی،دایره سبز - دیویی: 686.22544 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1500 نسخه - 0 -55-7141-964-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر تکنولوژی چاپ
نويسنده:هیو اسپیرز ؛ مترجم:حمید لباف ؛ ويراستار:مرتضی تفرشی - فرید - دیویی: 686.2 - 448 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 61000 ریال - 7 -2-91159-964 انتخاب
7- راهنمای رفع اشکالات چاپ افست ورقی
نويسنده:حمید لباف ؛ ويراستار:حمیدرضا کروبی ؛ ويراستار:مرتضی تفرشی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 686.2315 - 170 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 8 -212-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1