لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (23)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه خورشید و باد شمال
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:زهرا گالستان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398 - 28 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1370 - 170 ریال - انتخاب
2- جیرجیرک و مورچه
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 3 -47-8415-600-978 انتخاب
3- قصه کفاش و کیسه طلا: بر اساس حکایتی از لافونتن
گردآورنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:منصور فتحی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 843.5 - 32 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1370 - 180 ریال - انتخاب
4- موش شهرنشین و موش مزارع
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 4 -53-8415-600-978 انتخاب
5- داستانهای لافونتن
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:احمد نفیسی - انتشارات تهران - دیویی: 843 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 ریال - 6 -21-5609-964 انتخاب
6- افسانه‌های لافونتن
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:عبدالله توکل - نشر مرکز - دیویی: 841.4 - 820 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 59500 ریال - 0 -495-305-964 انتخاب
7- قصه‌های لافونتن
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:احمد نفیسی - انتشارات تهران - دیویی: 843 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3500 ریال - 6 -21-5609-964 انتخاب
8- قصه‌های لافونتن
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:احمد نفیسی ؛ نقاش:محمدعلی داورپناه - انتشارات تهران - دیویی: 841.4 - 105 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1350 ریال - انتخاب
9- شیر و موش صحرایی
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:سیدابراهیم آخوندی ؛ مترجم:محمدنقی گرمه‌ای - پشتیبان - دیویی: 843.6 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -48-8415-600-978 انتخاب
10- گربه و موش پیر
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:کسری محمدی ؛ تصويرگر:فاطمه مرتجی - انجام کتاب - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 ریال - 7 -121-415-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3