لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (20)
تالیف (24)
ترجمه (7)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آذر، ماه آخر پاییز: هفت داستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 26000 ریال - 3 -20-8223-964 انتخاب
2- آذر، ماه آخر پاییز: هفت داستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa3.62 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 22000 ریال - 3 -20-8223-964 انتخاب
3- از روزگار رفته حکایت
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 4 -08-8223-964 انتخاب
4- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 23000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
5- نامه به سیمین
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa6.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 90000 ریال - 6 -31-8223-964-978 انتخاب
6- دون ژوان در جهنم
نويسنده:جورج‌برنارد شاو ؛ مترجم:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 822.912 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 9 -30-8223-964-978 انتخاب
7- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 791.430233092 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 42000 ریال - 0 -30-8223-964 انتخاب
8- خروس
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر اختران - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 0 -70-7514-964 انتخاب
9- در گذر روزگار: هشت داستان از ابراهیم گلستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 1 -49-8223-964-978 انتخاب
10- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 26000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4