لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (20)
تالیف (24)
ترجمه (7)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - ویدا - دیویی: 8fa8.062 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 9 -4-91700-964 انتخاب
2- آذر، ماه آخر پاییز: هفت داستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 3 -20-8223-964 انتخاب
3- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
4- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 9 -5-92831-964-978 انتخاب
5- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - دیویی: 8fa3.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2800 نسخه - 13000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
6- نامه به سیمین
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - دیویی: 8fa6.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 6 -31-8223-964-978 انتخاب
7- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - کلاغ - دیویی: 791.430233092 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 3 -9-94188-600-978 انتخاب
8- کشتی شکسته‌ها: پنج داستان از پنج نویسنده
نويسنده:استیون کرین ؛ نويسنده:ویلیام فاکنر ؛ نويسنده:استیفن وینسنت‌بنه - کلاغ - دیویی: 808.831 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 90000 ریال - 7 -1-94188-600-978 انتخاب
9- هکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:ابراهیم گلستان - کلاغ - دیویی: 813.4 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -7-94188-600-978 انتخاب
10- هکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:ابراهیم گلستان - کلاغ - دیویی: 813.4 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -7-94188-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4