لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (20)
تالیف (24)
ترجمه (7)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
2- دون ژوان در جهنم
نويسنده:جورج‌برنارد شاو ؛ مترجم:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 9 -30-8223-964-978 انتخاب
3- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
4- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - ویدا - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 9 -4-91700-964 انتخاب
5- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - کلاغ - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 3 -9-94188-600-978 انتخاب
6- در گذر روزگار: هشت داستان از ابراهیم گلستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -49-8223-964-978 انتخاب
7- آذر، ماه آخر پاییز: هفت داستان
نويسنده:ابراهیم گلستان - بازتاب نگار - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 3 -20-8223-964 انتخاب
8- هکلبری فین
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:ابراهیم گلستان - کلاغ - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -7-94188-600-978 انتخاب
9- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
10- گفته‌ها
نويسنده:ابراهیم گلستان - کلاغ - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 200000 ریال - 3 -9-94188-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4