لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (11)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- مبانی نور و فیزیک نوین
نويسنده:دیوید هالیدی ؛ نويسنده:رابرت رسنیک ؛ گردآورنده:جمشید اجبسیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530 - 316 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 500 ریال - انتخاب
3- نجوم کروی
نويسنده:ویلیام‌مارشال اسمارت ؛ مترجم:داود محمدزاده‌جسور ؛ ويراستار:احمد کیاست‌پور - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 522.7 - 492 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 46000 ریال - 1 -0792-01-964 انتخاب
4- بینابنمایی اتمی و مولکولی: جنبه‌های بنیادی و کاربردهای عملی
نويسنده:سون سونبرگ ؛ مترجم:محمود سلطان‌الکتابی ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور - دانشگاه اصفهان - دیویی: 539.60287 - 658 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 15000 ریال - 1 -13-6478-964 انتخاب
5- درآمدی بر نورشناخت نوین
نويسنده:گرانت فاولز ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور ؛ مترجم:جمشید احبسیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 535.2 - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 15000 ریال - 7 -10-6478-964 انتخاب
6- مهندسی اپتیک نوین "طراحی دستگاههای اپتیکی"
نويسنده:وارن اسمیت ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور ؛ مترجم:بهرام ایزدی - شرکت صنایع الکترونیک ایران، پژوهشکده اپتیک اصفهان - دیویی: 681.4 - 338 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 20000 ریال - 8 -150-330-964 انتخاب
7- مبانی چشم‌انداز کیهانی
نويسنده:جفری بنت ؛ مترجم:کاظم نفیسی ؛ مترجم:مریم سعیدی - دانشگاه بیرجند - دیویی: 520 - 482 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 5 -02-6582-622-978 انتخاب
8- درآمدی بر نورشناخت نوین
نويسنده:گرانت فاولز ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور ؛ مترجم:جمشید احبسیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 535.2 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 10000 ریال - 7 -10-6478-964 انتخاب
9- فیزیک نوین و مکانیک کوانتومی
نويسنده:المر اندرسن ؛ مترجم:احمد پرورش ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.12 - 520 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 1950 ریال - انتخاب
10- نجوم کروی
نويسنده:ویلیام‌مارشال اسمارت ؛ مترجم:داود محمدزاده‌جسور ؛ ويراستار:احمد کیاست‌پور - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 522.7 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 138500 ریال - 8 -0792-01-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2