لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (11)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بینابنمایی اتمی و مولکولی: جنبه‌های بنیادی و کاربردهای عملی
نويسنده:سون سونبرگ ؛ مترجم:محمود سلطان‌الکتابی ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور - دانشگاه اصفهان - دیویی: 539.60287 - 658 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 1 -13-6478-964 انتخاب
2- فیزیک نوین و مکانیک کوانتومی
نويسنده:المر اندرسن ؛ مترجم:احمد پرورش ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.12 - 520 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 1000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
3- نجوم کروی
نويسنده:ویلیام‌مارشال اسمارت ؛ مترجم:داود محمدزاده‌جسور ؛ ويراستار:احمد کیاست‌پور - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 522.7 - 492 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 1 -0792-01-964 انتخاب
4- درآمدی بر نورشناخت نوین
نويسنده:گرانت فاولز ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور ؛ مترجم:جمشید احبسیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 535.2 - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -10-6478-964 انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
6- نجوم کروی
نويسنده:ویلیام‌مارشال اسمارت ؛ مترجم:داود محمدزاده‌جسور ؛ ويراستار:احمد کیاست‌پور - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 522.7 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 138500 ریال - 8 -0792-01-964-978 انتخاب
7- نجوم کروی
نويسنده:ویلیام‌مارشال اسمارت ؛ مترجم:داود محمدزاده‌جسور ؛ ويراستار:احمد کیاست‌پور - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 522.7 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1500 نسخه - 68000 ریال - 8 -0792-01-964-978 انتخاب
8- مهندسی اپتیک نوین "طراحی دستگاههای اپتیکی"
نويسنده:وارن اسمیت ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور ؛ مترجم:بهرام ایزدی - شرکت صنایع الکترونیک ایران، پژوهشکده اپتیک اصفهان - دیویی: 681.4 - 338 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -150-330-964 انتخاب
9- مهندسی اپتیک نوین "طراحی دستگاههای اپتیکی"
نويسنده:وارن اسمیت ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور ؛ مترجم:بهرام ایزدی - شرکت صنایع الکترونیک ایران، پژوهشکده اپتیک اصفهان - دیویی: 681.4 - 296 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -149-330-964 انتخاب
10- درآمدی بر نورشناخت نوین
نويسنده:گرانت فاولز ؛ مترجم:احمد کیاست‌پور ؛ مترجم:جمشید احبسیان - دانشگاه اصفهان - دیویی: 535.2 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 7 -10-6478-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2