لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (175)
تالیف (0)
ترجمه (219)
تهران (212)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (219) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیدداران
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:نفیسه موسوی - نشر قطره - دیویی: 891.866 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 45000 ریال - 5 -479-119-600-978 انتخاب
2- عشقهای خنده‌دار
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.8635 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 6 -81-5512-964 انتخاب
3- هویت
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - قطره - دیویی: 891.86354 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1394 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 0 -221-341-964-978 انتخاب
4- زندگی جای دیگری است (رمان)
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پانته‌آ مهاجرکنگرلو - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 891.8635 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 2 -30-7443-964-978 انتخاب
5- بار هستی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 891.86354 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1388 - 4400 نسخه - 50000 ریال - 8 -225-341-964-978 انتخاب
6- والس خداحافظی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:عباس پژمان - هاشمی - دیویی: 891.86354 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 2 -32-7199-964-978 انتخاب
7- هنر رمان
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 809.3 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -218-341-964-978 انتخاب
8- پرده: جستاری در هفت بخش
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:کتایون شهپرراد ؛ مترجم:آذین حسین‌زاده - نشر قطره - دیویی: 809 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 20000 ریال - 6 -523-341-964 انتخاب
9- جشن بی‌معنایی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:الهام دارچینیان - قطره - دیویی: 891.86354 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 500 نسخه - 170000 ریال - 6 -766-119-600-978 انتخاب
10- هنر رمان
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:پرویز همایون‌پور - نشر قطره - دیویی: 809.3 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 500 نسخه - 270000 ریال - 0 -218-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22